exterior, outer; outside

listen to the pronunciation of exterior, outer; outside
الإنجليزية - التركية

تعريف exterior, outer; outside في الإنجليزية التركية القاموس.

external
dış

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

external
harici

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

Onu harici hard diskte sakla. - Save it on the external hard drive.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dışta
external
dıştan gelen
external
hariç
on the outside, outer, exterior
Doğum dışında, dış dış
external
dış dünyaya
external
maddi
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
{s} dışarıdan gelen
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
{s} yüzeysel
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
(Biyoloji) eksternal
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} external
exterior, outer; outside
المفضلات