expands one or more compressed files

listen to the pronunciation of expands one or more compressed files
الإنجليزية - التركية

تعريف expands one or more compressed files في الإنجليزية التركية القاموس.

expand
genişlemek
expand
{f} büyümek
expand
pirinç
expand
açındırmak
expand
genişletme

Üniversitedeki öğrencilerin bu şekilde kültürel ufuklarını genişletme olanağı var. - In this way, the students of the University have the opportunity to expand their cultural horizons.

Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir. - Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.

expand
kabarmak
expand
genleşmek
expand
genişle

İş bu yıl % 50 oranında genişlemiştir. - The business has expanded by 50% this year.

İşçiler yolu genişletiyor. - The workers are expanding the road.

expand
büyütmek

Tom işini büyütmek istedi. - Tom wanted to expand his business.

one or more
bir ya da birden çok
expand
genişlet

Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır. - University education is designed to expand your knowledge.

İşçiler yolu genişletiyor. - The workers are expanding the road.

expand
genleşmek (fizik)genişletmek, büyümek (genel anlamda )

He expands his business everyyear.

expand
{f} genişletmek; genişlemek; büyütmek; büyümek
expand
{f} dönüşmek
expand
(fiil) şişirmek, büyütmek, genişletmek, açmak, yayılmak, genişlemek, şişmek, açılmak, gelişmek, büyümek, dönüşmek
expand
açıl/genişle/genişlet
expand
genişletmek;genişlemek
expand
(Tekstil) açmak, yaymak, genişletmek
expand
(Avrupa Birliği) genişle(t)mek, büyü(t)mek
expand
{f} fiz. genleşmek; genleştirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
expand
expands one or more compressed files

  الواصلة

  expands one or more com·pressed files

  التركية النطق

  îkspändz hwʌn ır môr kımprest faylz

  النطق

  /əkˈspandz ˈhwən ər ˈmôr kəmˈprest ˈfīlz/ /ɪkˈspændz ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr kəmˈprɛst ˈfaɪlz/

  كلمة اليوم

  etiolate
المفضلات