evidence for the existence of something

listen to the pronunciation of evidence for the existence of something
الإنجليزية - التركية

تعريف evidence for the existence of something في الإنجليزية التركية القاموس.

signification
anlam verme
signification
{i} ifade
signification
(Sosyoloji, Toplumbilim) anlamlama
signification
{i} anlam
signification
{i} manâ
signification
{i} anlam, mana
signification
(Sosyoloji, Toplumbilim) imlem
الإنجليزية - الإنجليزية
signification
evidence for the existence of something

  الواصلة

  e·vi·dence for the ex·ist·ence of some·thing

  التركية النطق

  evıdıns fôr dhi egzîstıns ıv sʌmthîng

  النطق

  /ˈevədəns ˈfôr ᴛʜē egˈzəstəns əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈɛvədəns ˈfɔːr ðiː ɛɡˈzɪstəns əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  impeach
المفضلات