equipment deployment and storage system

listen to the pronunciation of equipment deployment and storage system
الإنجليزية - التركية
(Askeri) teçhizat dağıtım ve depolama sistemleri
equipment deployment and storage system

  الواصلة

  e·quip·ment de·ploy·ment and stor·age sys·tem

  التركية النطق

  îkwîpmınt dîploymınt ınd stôrıc sîstım

  النطق

  /əˈkwəpmənt dəˈploimənt ənd ˈstôrəʤ ˈsəstəm/ /ɪˈkwɪpmənt dɪˈplɔɪmənt ənd ˈstɔːrəʤ ˈsɪstəm/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات