eleştirme

listen to the pronunciation of eleştirme
التركية - الإنجليزية
criticising
(Kanun) criticizing

Acknowledge your own faults before criticizing others. - Başkalarını eleştirmeden önce kendi hatalarını kabul et.

Criticizing is easier than doing. - Eleştirmek, yapmaktan daha kolaydır.

excoriation
criticism
faultfinding
censure
animadversion
eleştirmek
criticize

He was quick to criticize others. - Diğerlerini eleştirmek için hızlıydı.

Nobody wanted to criticize my country. - Hiç kimse ülkemi eleştirmek istemedi.

eleştirmek
review
eleştir
criticize

Republican Party leaders criticized President Hayes. - Cumhuriyetçi Parti liderleri Başkan Hayes'i eleştirdi.

Parents and religious leaders criticized him. - Ebeveynler ve dini liderleri onu eleştirdi.

eleştirmek
comment
eleştirmek
{f} expostulate
eleştirmek
(Argo) rubbish
küçük düşürücü eleştirme
diatribe
eleştirmek
pick on
eleştirmek
score
eleştir
{f} censure
eleştir
{f} animadvert
eleştirmek
get after
eleştirmek
pull sth to pieces
eleştirmek
ride
eleştirmek
comment on
eleştirmek
crab
eleştirmek
pull to
eleştirmek
put down
eleştirmek
{f} examine
eleştirmek
carp
eleştirmek
{f} chastise
eleştirmek
{f} clobber
eleştirmek
{f} attack
eleştirmek
{f} damn
eleştirmek
(kitap vb.) notice
eleştirmek
censure
eleştirmek
{f} animadvert
eleştirmek
riddle
eleştirmek
to criticize, to knock, to crab; to review
eleştirmek
to criticize

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

Nobody wanted to criticize my country. - Hiç kimse ülkemi eleştirmek istemedi.

eleştirmek
(Hukuk) to censure
eleştirmek
pan
التركية - التركية
Eleştirmek işi, tenkit
Eleştirmek
yermek
Eleştirmek
tenkit etmek
eleştirmek
Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarma ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek
eleştirmek
Bir düşüncenin, bir eserin, bir yargının doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek için onu incelemek, tenkit etmek
eleştirme
المفضلات