eagerly desirous and aspiring

listen to the pronunciation of eagerly desirous and aspiring
الإنجليزية - التركية

تعريف eagerly desirous and aspiring في الإنجليزية التركية القاموس.

ambitious
hırslı

Hırslı olun çocuklar. - Be ambitious, children.

Tom hırslı ve iyimserdir. - Tom is ambitious and optimistic.

ambitious
(Ticaret) iddialı

Tom'un iddialı hedefleri var. - Tom has ambitious goals.

ambitious
{s} arzulu
ambitious
büyük

Babam hırslı bir adamdı ve büyük miktarda kahve içerdi. - My father was an ambitious man and would drink massive amounts of coffee.

ambitious
çok istekli
ambitious
tutkun
ambitious
azimli
ambitious
Zahmetli, çaba gerektiren

The government's ambitious plans for social reform.

ambitious
{s} başarma isteği olan
ambitious
{s} tutkulu

Tom oldukça tutkulu, değil mi? - Tom is fairly ambitious, isn't he?

ambitious
{s} bir şeyi başarma/elde etme tutkusuyla yanıp tutuşan veya dolu
ambitious
{s} hevesli
ambitious
{s} istekli
ambitious
{s} ihtiraslı
الإنجليزية - الإنجليزية
ambitious
eagerly desirous and aspiring

  الواصلة

  ea·ger·ly de·sir·ous and as·pir·ing

  التركية النطق

  igırli dîzayrıs ınd ıspayrîng

  النطق

  /ˈēgərlē dəˈzīrəs ənd əˈspīrəɴɢ/ /ˈiːɡɜrliː dɪˈzaɪrəs ənd əˈspaɪrɪŋ/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات