eğitmek

listen to the pronunciation of eğitmek
التركية - الإنجليزية
educate

She took pains to educate her children. - O, çocuklarını eğitmek için saçını süpürge etti.

train

Dan didn't even want to train Linda. - Dan Linda'yı eğitmek bile istememişti.

Tom hired someone to train his dog. - Tom köpeğini eğitmek için birini kiraladı.

condition
coach
school
teach
handle
to educate; to train, to breed
{f} nurture
(deyim) exercise in
discipline
season
drill
groom
breed
eğitme
education

Educating the mind without educating the heart is no education at all. - Kalbi eğitmeden zihni eğitmek hiç eğitim görmemektir.

değişik bir meslek için eğitmek
retrain
eğitme
schooling
eğitme
instructing
eğit
educate

Ford was poorly educated. - Ford kötü eğitim gördü.

You must educate your tongue to distinguish good coffee from bad. - İyi kahveyi kötü kahveden ayırt etmek için dilini eğitmelisin.

eğit
{f} educated

He was educated at Oxford. - O, Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

What does it mean to have an educated mind in the 21st century? - 21. yüzyılda eğitimli bir akla sahip olmak ne anlama geliyor?

eğit
{f} schooling

The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn. - Eğitimin zorunlu karakteri çocukların içinde öğrenme arzusu geliştirmek için çeşitli şekillerde çalışmaya adanmış işlerin çokluğunda nadiren analiz edilir.

Fadil paid for Layla's schooling. - Fadıl, Leyla'nın eğitimi için ödeme yaptı.

eğit
{f} train

Musical talent can be developed if it's properly trained. - Düzgün bir şekilde eğitilirse müzikal yetenek geliştirilebilir.

It is not easy to train dogs. - Köpekleri eğitmek kolay değil.

eğit
{f} training

Tom can't ride a bicycle very well yet, so his bicycle has training wheels. - Tom henüz bisiklete çok iyi binemiyor, bu yüzden onun bisikletinin eğitim tekerlekleri var.

The training session is scheduled to begin at 4 p.m. - Eğitim oturumunun 16:00'da başlaması planlandı.

eğit
{f} trained

Tom was trained as a doctor. - Tom bir doktor olarak eğitildi.

He was trained as a lawyer. - O bir avukat olarak eğitildi.

eğitme
training

Do you know anything about training dogs? - Köpekleri eğitme hakkında bir şey biliyor musun?

eğit
reeducate
eğitme
strengthening and building up of character
eğitme
moral improvement
eğitme
moral guidance
fazla eğitmek
overtrain
kendini eğitmek
better oneself
personel eğitmek
train the staff
yeni bir konuda eğitmek
retrain
yeniden eğitmek
retrain
yeniden eğitmek
reeducate
التركية - التركية
İstenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek
Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek
Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak, önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek
Hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek
terbiyelemek
terbiye etmek
eğitme
Eğitmek işi, terbiye etme
eğitmek
المفضلات