disappointing in performance or progress

listen to the pronunciation of disappointing in performance or progress
الإنجليزية - التركية

تعريف disappointing in performance or progress في الإنجليزية التركية القاموس.

desultory
dağınık
desultory
(sıfat) istikrarsız, tutarsız, düzensiz, rasgele; gelişigüzel; maymun iştahlı (Argo)
desultory
{s} istikrarsız
desultory
dağmık rasgele
desultory
{s} gelişigüzel
desultory
amaçsız
desultory
kopuk
desultory
{s} rasgele
desultory
jüyesiz
desultory
{s} tutarsız
desultory
{s} maymun iştahlı (Argo)
desultory
aralannda bağlann olmayan
desultory
gayesiz
desultory
bağlantısız
desultory
devamslı
desultory
{s} rabıtasız, bağlantısız
الإنجليزية - الإنجليزية
desultory
disappointing in performance or progress

  الواصلة

  disappointing in per·for·mance or prog·ress

  التركية النطق

  dîsıpoyntîng în pırfôrmıns ır prōgres

  النطق

  /ˌdəsəˈpointəɴɢ ən pərˈfôrməns ər prōˈgres/ /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ ɪn pɜrˈfɔːrməns ɜr proʊˈɡrɛs/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات