diren

listen to the pronunciation of diren
التركية - الإنجليزية
hayfork
med. tube, catheter, drain
pitchfork
pitchfork, hayfork
resist

Tom couldn't resist peeking through the keyhole. - Tom anahtar deliğinden bakmaya direnemedi.

Tom resisted the impulse to tell Mary what an idiot she had been. - Tom Mary'nin ne kadar aptal olduğunu söyleme dürtüsüne direndi.

hay fork
التركية - التركية
Dirgen
sadi diren
Ayrıntıların ağır bastığı duvar panolarıyla tanınmış, 1927 de doğmuş seramik sanatçımız
diren
المفضلات