dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon

listen to the pronunciation of dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
التركية - التركية
amfiteatr
dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon

    الواصلة

    din·le·yi·ci·le·rin o·tur·du·ğu, sı·ra·la·rı ar·ka·ya doğ·ru ba·sa·mak·lı o·la·rak yük·se·len sa·lon

    النطق

    كلمة اليوم

    hors de combat
المفضلات