dilek

listen to the pronunciation of dilek
التركية - الإنجليزية
wish

I hope your wishes will come true. - Umarım dileklerin gerçekleşecektir.

All the best wishes on this wonderful day. - Bu harika günde bütün en iyi dileklerimle.

request
petition

Would you please sign our petition? - Lütfen dilekçemizi imzalar mısınız?

I'll sign the petition. - Ben dilekçeyi imzalayacağım.

wishing
desire

Desire is a source of discontent. Try to control it. - Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalış.

Desire is a source of discontent. Try to control it. - Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalışın.

will

I hope your wishes will come true. - Umarım dileklerin gerçekleşecektir.

I'm afraid that my wishes will not be fulfilled. - Maalesef dileklerim yerine getirilmeyecek.

adjuration
wish, desire, request
wish; request
gram. optative (mood)
regards

Best regards to your father. - Babana en iyi dileklerimle.

Please give my best regards to Tom. - Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin.

entreaty
requisition
desiderative
the wish
to wish

I want to wish you the best. - Size en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.

entreat
dilek belirtir
wish
dilek dilemek
make a wish
dilek kipi
subjunctive

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

What is the subjunctive of the verb to be? - To be fiilinin dilek kipi nedir?

dilek kipi
Optative, desiderative
dilek perisi
the wish fairy

dileklerimi, dilek perisine söylemek istiyorum.

dilek tutmak
Make a wish

It's an American tradition to make a wish on your birthday. - Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir.

dilek-şart kipi
(Dilbilim) Subjunctive-conditional mood
dilek belirten
desiderative
dilek ifade eden
optative
dilek kipi
desiderative
dilek kipi
subjunctive mood
dilek kipi
optative
dilek kipi gram
optative mood
dilek kipi ile ilgili
subjunctive
dilek koşul
(Dilbilim) desiderative
dilek kuyusu
wishing well
dilek tutmak
to make a wish

It's an American tradition to make a wish on your birthday. - Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir.

dilek ve temennilerimiz
best wishes and kind regards
dilek ve temennilerimiz
wishes and requests
dilek şikayet kutusu
(Ticaret) a request box
dilek şikayet kutusu
(Ticaret) a suggestion box
dilek-koşul kipi
(Dilbilim) desiderative
dilenen (dilek)
wished
iyi dilek
greeting
iyi dilek
good wishes

Thank you all for the good wishes! - İyi dilekler için hepinize teşekkür ederim.

sahte dilek
pious wish
التركية - التركية
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
Kam
dilek kipi
Dileme kavramı veren kip. Türkçede bu kip -se eki ile kurulur
dilek
المفضلات