difficulty or trouble; hard times

listen to the pronunciation of difficulty or trouble; hard times
الإنجليزية - التركية

تعريف difficulty or trouble; hard times في الإنجليزية التركية القاموس.

hardship
zorluk

Hayatta birçok zorluklara katlanmak zorundasın. - You have to endure a lot of hardships in life.

Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın. - You have to go through many hardships.

hardship
güçlük
hardship
{i} cefa
hardship
sıkıntı

O, kimsenin hayal edemeyeceği en büyük sıkıntıya katlandı. - He put up with the greatest hardship that no one could imagine.

O, sıkıntıya karşı gerçekten duyarsız. - He is really dull to hardship.

hardship
Müşkül
hardship
Geçim sıkıntısı

An economic policy that caused great hardship for many people.

hardship
{i} yoksulluk
hardship
zor hayat koşul
hardship
{i} yokluk
hardship
{i} sıkıntı, darlık, güçlük
الإنجليزية - الإنجليزية
hardship

He has survived periods of financial hardship before.

difficulty or trouble; hard times
المفضلات