dev gibi

listen to the pronunciation of dev gibi
التركية - الإنجليزية
giant
titanic
gargantuan
mammoth
gigantic

I was dwarfed by his gigantic frame. - Onun dev gibi yapısı tarafından cüceleştim.

That football player is gigantic. - O futbol oyuncusu dev gibidir.

enormous, huge, gigantic
huge
Cyclopean
gigantean
giantlike
huge, enormous, immense, titanic, gigantic, colossal, gargantuan
monster

It's a monster storm. - Dev gibi bir fırtına.

hugely
gigantesque
dev gibi kadın
giantess
dev gibi
المفضلات