determine the essential quality of

listen to the pronunciation of determine the essential quality of
الإنجليزية - التركية

تعريف determine the essential quality of في الإنجليزية التركية القاموس.

define
{f} tanımlamak

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

define
tanımlama

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
الإنجليزية - الإنجليزية
delineate
define
specify
delimitate
delimit
determine the essential quality of

  الواصلة

  de·ter·mine the es·sen·tial qua·li·ty of

  التركية النطق

  dıtırmın dhi isenşıl kwälıti ıv

  النطق

  /dəˈtərmən ᴛʜē ēˈsensʜəl ˈkwälətē əv/ /dəˈtɜrmən ðiː iːˈsɛnʃəl ˈkwɑːlətiː əv/

  كلمة اليوم

  coliseum
المفضلات