designed for a single use; not reusable

listen to the pronunciation of designed for a single use; not reusable
الإنجليزية - التركية

تعريف designed for a single use; not reusable في الإنجليزية التركية القاموس.

single
{i} bekâr

Bazı genç Japon halkı, bekar olmayı evli olmaya tercih ederler. - Some young Japanese people prefer being single to being married.

Tom ve Mary her ikisi de hâlâ bekar. - Tom and Mary are both still single.

single
tek

Japonya'da neredeyse tüm yollar tek şerittir. - In Japan almost all roads are single lane.

Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın! - Get both a phone and internet access in a single package!

single
sağlam
expendable
harcanılabilen
expendable
feda edilebilen
single
(bilet) yalnız gidiş
single
bir

Benim tek bir düşmanım yok. - I don't have a single enemy.

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

expendable
gözden çıkarılan birlik
expendable
{s} harcanabilir
expendable
{s} gözden çıkarılabilir
expendable
gereksiz şeyler
single
gidiş bileti
single
{s} tek bir

Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın! - Get both a phone and internet access in a single package!

Benim tek bir düşmanım yok. - I don't have a single enemy.

single
yalnız gidi
single
yalın kat
single
iki tarafta yalnız birer rakip bulunan sağlam
single
evlenmemiş
single
{i} tek kişilik oda

Tek kişilik oda istiyor musunuz? - Do you want a single room?

Tek kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum. - I'd like to reserve a single room.

الإنجليزية - الإنجليزية
expendable
single

the anti-aircraft rocket is fired from a single use launch platform.

designed for a single use; not reusable
المفضلات