deserving of trust, reliable

listen to the pronunciation of deserving of trust, reliable
الإنجليزية - التركية

تعريف deserving of trust, reliable في الإنجليزية التركية القاموس.

trustworthy
güvenilir

Güvenilir olan birine ihtiyacım var. - I need someone who's trustworthy.

Ben onun güvenilir bir adam olduğunu düşünerek yanıldım. - I was mistaken in thinking that he was a trustworthy man.

trustworthy
ağzı kenetli
trustworthy
harbi
trustworthy
{s} emin
trustworthy
{s} inanılır
trustworthy
trustworthinessgüvenilirlik
trustworthy
itimada lâyık
trustworthy
{s} güvenli
الإنجليزية - الإنجليزية
trustworthy
deserving of trust, reliable
المفضلات