descent; gradual decline or fall; uneasy or apprehensive feeling

listen to the pronunciation of descent; gradual decline or fall; uneasy or apprehensive feeling
الإنجليزية - التركية

تعريف descent; gradual decline or fall; uneasy or apprehensive feeling في الإنجليزية التركية القاموس.

sinking
{i} batma

Antina'nın midesinde bir batma hissi vardı. - Antina had a sinking feeling in her stomach.

RMS Lusitania'nın batması uluslararası bir protestoya neden oldu. - The sinking of the RMS Lusitania caused an international outcry.

sinking
{i} batırma
sinking
batış

Costa Concordia lüks yolcu gemisinin batışını duydun mu? - Have you heard about the sinking of the Costa Concordia luxury cruise ship?

Titanik'in batışında 1490 ila 1635 kişi öldü. - Between 1,490 and 1,635 people died in the sinking of the Titanic.

sinking
{f} bat

Tıpkı batan bir gemiyi terkeden fareler gibi. - It's just like rats leaving a sinking ship.

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats desert a sinking ship.

sinking
çökme
sinking
çöküntü
sinking
yavaş yavaş ödeme
sinking
batarak
sinking
(isim) düşüş, batış, batırma, dermansızlık, halsizlik, açlıktan dermansızlık, işlevini yitirme, yavaş yavaş ödeme (borç), amorti etme, batma
sinking
(sıfat) yavaş yavaş kaybolan, zamanla azalan, azalan, amorti eden
sinking
{i} yavaş yavaş ödeme (borç)
sinking
{s} amorti eden
sinking
{i} açlıktan dermansızlık
sinking
{i} dermansızlık
sinking
{i} düşüş
sinking
{i} amorti etme
sinking
{s} azalan
sinking
{i} halsizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} sinking
descent; gradual decline or fall; uneasy or apprehensive feeling
المفضلات