dernekler

listen to the pronunciation of dernekler
التركية - الإنجليزية
associations

The members of the student associations on campus are elected by the students. - Kampüsteki öğrenci derneklerinin üyeleri öğrenciler tarafından seçilirler.

soft associations
dernek
(Hukuk) association

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. - Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.

He founded a small association in the Czech Republic. - O, Çek Cumhuriyeti'nde küçük bir dernek kurdu.

dernek
institution
dernek
corporation
dernek
guild
dernek
fellowship
dernek
union
dernek
club
dernek
league
dernek
fraternity
dernek
society

The society was founded in 1990. - Dernek 1990 yılında kurulmuştu..

dernek
college
dernek
combination
mesleki dernekler
professional associations
Dernek
association of
Avrupa isimli dernekler
(Hukuk) Associations so-called Europe
dernek
association, society, club
dernek
bund
dernek
verein
dernek
gild
dernek
association, society, club, institution, fraternity, fellowship
sivil dernekler
citizens' associations
التركية - التركية

تعريف dernekler في التركية التركية القاموس.

DERNEK
(Osmanlı Dönemi) Eğlence için yapılan toplanma
DERNEK
(Osmanlı Dönemi) Düğün
DERNEK
(Osmanlı Dönemi) Cemiyetler kanununa göre kurulmuş cemiyet
Dernek
cemiyet
dernek
Pazar veya panayır kurulan gün, deri
dernek
Toplantı, düğün: "Tıpkı bir düğün, dernek, eğlence biter gibi tatlı tatlı oldu."- O. C. Kaygılı
dernek
Pazar ya da panayır kurulan gün
dernek
Toplantı, düğün
dernek
Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet
dernek
Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet: "Edebiyat Derneğinde şiir dünyamızın eski, yeni, birçok şöhretleriyle tanıştım."- Y. Z. Ortaç
dernekler
المفضلات