deposits near the top of a geological succession

listen to the pronunciation of deposits near the top of a geological succession
الإنجليزية - التركية

تعريف deposits near the top of a geological succession في الإنجليزية التركية القاموس.

head
{i} baş

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

head
{i} konu başlığı
head
menba
head
başlık

Haber başlıklarını gördün mü? - Have you seen the headlines?

Başlıkların okuyucunun ilgisini çekmesi gerekiyor. - Headlines are supposed to grab the reader's interest.

head
başkanlığını yapmak
head
{f} başı çek
head
buhar basıncı
head
genel başkan
head
kafa,v.başı çek: n.baş
head
{i} köpük
head
{f} başı çekmek
head
{i} şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı
head
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
head
{f} olgunlaşmak
head
{s} baş ile ilgili
head
bir

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. - Two heads are better than one.

head
{s} baştaki
head
{i} pınar başı
head
{f} -in
head
{f} başında olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
head
deposits near the top of a geological succession

  الواصلة

  deposits near the top of a ge·o·lo·gi·cal suc·ces·sion

  التركية النطق

  dıpäzîts nîr dhi tôp ıv ı ciıläcîkıl sıkseşın

  النطق

  /dəˈpäzəts ˈnər ᴛʜē ˈtôp əv ə ˌʤēəˈläʤəkəl səkˈsesʜən/ /dəˈpɑːzɪts ˈnɪr ðiː ˈtɔːp əv ə ˌʤiːəˈlɑːʤɪkəl səkˈsɛʃən/

  كلمة اليوم

  tegument
المفضلات