department of technical and further education

listen to the pronunciation of department of technical and further education
الإنجليزية - الإنجليزية
tafe
department of technical and further education

  الواصلة

  de·part·ment of tech·ni·cal and fur·ther Educa·tion

  التركية النطق

  dîpärtmınt ıv teknîkıl ınd fırdhır ecyukeyşın

  النطق

  /dəˈpärtmənt əv ˈteknəkəl ənd ˈfərᴛʜər ˌeʤyo͞oˈkāsʜən/ /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈtɛknɪkəl ənd ˈfɜrðɜr ˌɛʤjuːˈkeɪʃən/

  كلمة اليوم

  katabasis
المفضلات