delice

listen to the pronunciation of delice
التركية - الإنجليزية
insane

What you decided to do is insane. - Yapmaya karar verdiğin şey delice.

This is an insanely hard language. - Bu delicesine zor bir dildir.

lunatic
crazily
cockle
insensately
nutty
berserk
like mad
derangedly
crack
daffily
manically
dementedly
maniacal
demoniacally
buggy
insensate
darnel, ryegrass
maniacally
bughouse
madly, like hell, like mad; nutty, crazy, insane
splitting
madly

They fell madly in love after drinking a love potion. - Aşk iksiri içtikten sonra delice aşık oldular.

He's madly in love with him. - Ona delicesine aşıktır.

mad

They fell madly in love after drinking a love potion. - Aşk iksiri içtikten sonra delice aşık oldular.

He fell madly in love with her. - Ona delice aşık oldu.

frenzied
ryegrass
delice doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) falco subbuteo
delice doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) eurasian hobby
delice fikir
notion
delice otu
(Tıp) lolium temulentum
delice otu
(Botanik, Bitkibilim) rye grass
delice sevme
nut
delice cesaret
foolhardiness
delice cesur
temerarious
delice doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Circinae) [syn.: delice/ balaban doğan, ekin / gökçe delice] hen harrier, goshawk
delice doğan
hobby
delice istemek
go gaga over
الإنجليزية - الإنجليزية
Delight, pleasure, especially sensual pleasure

he has pourd out his idle mind / In daintie delices, and lauish ioyes .

التركية - التركية
Buğdaygillerden, genellikle buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir bitki (Lolium temulentum)
Yabani zeytin
Davranışları aşırı, deli gibi olan
Davranışları aşırı, deli gibi olan: "Bu defterin içine ne delice saadetler yazmıştı."- Ö. Seyfettin
Bir cins doğan
Atmaca, şahin
Buğdaygillerden, genellikle buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir bitki
Aşılanmamış zeytin ağacı
Delicesine
Aşılanmamış zeytin ağacı, yabani ağaç
deli deli
delice doğan
Kartallar takımının kartalgiller familyasından bir kuş türü (Falco subbuteo)
delice
المفضلات