dahi

listen to the pronunciation of dahi
التركية - الإنجليزية
genius

People often have no sympathy for geniuses. - İnsanların genelde dahiler için hiçbir sempatisi yoktur.

I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius. - Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim.

{i} wizard
also

It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies. - Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır.

From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work. - 1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular.

even

I don't even remember what Tom looked like. - Tom'un neye benzediğini dahi hatırlamıyorum.

We don't even like Tom. - Biz dahi Tom'dan hoşlanmıyoruz.

as well
well
included
genie
as so
wiz
too

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

eke
likewise
also, too, even: O dahi söyledi. He said it, too./Even he said it
item
also, too, even
prodigy

Mary was a child prodigy. - Mary dâhi bir çocuktu.

He truly is a prodigy. - O, gerçekten bir dahidir.

one with great mental ability
very intelligent or talented person
gifted, talented
1.genius, man of genius
genius, prodigy
as
dahi çocuk
child prodigy
dahi geri zekalı
(Pisikoloji, Ruhbilim) prodigious savant
dahi çocuk
prodigy infant
-de dahi
even when
dahiler
geniuses
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
bekleme durumunda dahi
even at standby state
otistik dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) autistic savant
الإنجليزية - الإنجليزية
curd
التركية - التركية
dahi
المفضلات