dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek

listen to the pronunciation of dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek
التركية - التركية
karşılamak
dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek

    الواصلة

    dı·şar·dan ge·len bir kim·se·ye kar·şı·la·yı·cı o·la·rak çık·mak, is·tik·bal et·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    cothurnal
المفضلات