döngü

listen to the pronunciation of döngü
التركية - الإنجليزية
loop

Why wasn't I in the loop? - Neden döngüde değildim?

vicious circle " kısırdöngü; loop
vicious circle, circular reasoning
meteorology cyclone, low
circ

The answer leads us to a vicious circle. - Cevap bizi bir döngüye götürür.

We are entering a vicious circle. - Berbat bir döngüye giriyoruz.

vicious circle

The answer leads us to a vicious circle. - Cevap bizi bir döngüye götürür.

There seems to be no way out of this vicious circle. - Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor.

(Denizbilim) gyre
(İnşaat) schedule
depression
{i} turn
cycle

My sleep cycle has been disrupted. - Benim uyku döngüm bozuldu?

I never change my sleep cycle. - Uyku döngümü asla değiştirmem.

döngü adımı
loop step
döngü artımı
loop increment
döngü denemesi
loop testing
döngü denetimi
loop check
döngü gövdesi
loop body
döngü programı
loop program
döngü sayacı
loop counter
döngü sistemi
loop system
döngü sınaması
loop testing
döngü teknolojisi
loop technology
kısır döngü
vicious cycle
sonsuz döngü
endless loop, infinite loop
geri döngü
recycling
kısır döngü
virtuous circle
kısır döngü
a vicious circle
Proje Döngü Yönetimi
(İdari Yönetim) Project Cycle Management (PCM)
açık döngü
open loop
iç döngü
inner loop
kısır döngü
vicious circle

I was trapped in a vicious circle. - Ben bir kısır döngü içinde kapana kısıldım.

It becomes a vicious circle. - Bir kısır döngü haline gelir.

kısır döngü içine girmek
(deyim) go round in circles
nedensel döngü diyagramı
causal loop diagram
ısıl döngü
(Telekom) thermal cycling
ısıl döngü
thermal cycle
التركية - التركية
Kısır döngü
bakınız: kısır döngü
kısır döngü
Bir önermeyi ikinci bir önerme ile, bunu da birincisiyle tanıtlama
kısır döngü
Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi
döngü
المفضلات