current appropriation

listen to the pronunciation of current appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) CARİ TAHSİSAT: Sözleşmeye bağlanma ve sarf maksadıyla o gün için elde bulunan bütçe ile ayrılmış tahsisat
(Askeri) cari tahsisat
current appropriation

  الواصلة

  cur·rent ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  kärınt ıprōprieyşın

  النطق

  /ˈkärənt əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈkɑːrənt əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  jocose
المفضلات