create or summon a creature, object, or effect

listen to the pronunciation of create or summon a creature, object, or effect
الإنجليزية - التركية

تعريف create or summon a creature, object, or effect في الإنجليزية التركية القاموس.

conjure
büyü yoluyla çağırmak
conjure
büyü yoluyla ruh çağırmak
conjure
sihirle çıkar
conjure
hokkabazlık yapmak
conjure
el çabukluğu ile çıkarmak
conjure
hokkabazlık yap
conjure
ruh çağırmak
conjure
{f} hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı
conjure
hokkabazlık yap,sihirle çıkar
conjure
{f} yalvarmak
conjure
{f} büyülemek
conjure
bir yolunu bulmak
conjure
(fiil) yalvarmak, rica etmek; ruh çağırmak; büyülemek, yolunu bulmak, hokkabazlık yapmak, afsunlamak
conjure
conjure up büyü kuvvetiyle meydana koymak zihinde bir fikir veya hayal uyandırmak
conjure
{f} afsunlamak
conjure
{f} büyü yoluyla (ruh)
conjure
{f} rica etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
conjure
create or summon a creature, object, or effect
المفضلات