copy that

listen to the pronunciation of copy that
الإنجليزية - التركية
anlaşıldı
ANLAşıLDı: Bir telsiz telefon haberinin alındığını bildirmek için kullanılan kelime
copy that

  الواصلة

  co·py that

  التركية النطق

  käpi dhıt

  النطق

  /ˈkäpē ᴛʜət/ /ˈkɑːpiː ðət/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات