contempt or disdain towards a despicable or unworthy person

listen to the pronunciation of contempt or disdain towards a despicable or unworthy person
الإنجليزية - التركية

تعريف contempt or disdain towards a despicable or unworthy person في الإنجليزية التركية القاموس.

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
tepeden bakmak
scorn
reddetmek
scorn
{f} küçümse

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

Tom birçok insanın sonradan görme insanları küçümsediğini Bay Ogawa'dan öğrendi. - Tom learnt from Mr Ogawa that many people have scorn for the nouveau riche.

scorn
{i} küçümseme

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

scorn
istihfaf
scorn
hakir şey
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
الإنجليزية - الإنجليزية
scorn
contempt or disdain towards a despicable or unworthy person

  الواصلة

  con·tempt or dis·dain to·wards a des·pi·ca·ble or un·wor·thy per·son

  التركية النطق

  kıntempt ır dîsdeyn tıwôrdz ı dîspîkıbıl ır ınwırdhi pırsın

  النطق

  /kənˈtempt ər dəsˈdān təˈwôrdz ə dəˈspəkəbəl ər ənˈwərᴛʜē ˈpərsən/ /kənˈtɛmpt ɜr dɪsˈdeɪn təˈwɔːrdz ə dɪˈspɪkəbəl ɜr ənˈwɜrðiː ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات