considering as no importance

listen to the pronunciation of considering as no importance
الإنجليزية - التركية
hiçe sayma
considering as no importance

  الواصلة

  con·sid·er·ing as no im·por·tance

  التركية النطق

  kınsîdırîng äz nō împôrtıns

  النطق

  /kənˈsədərəɴɢ ˈaz ˈnō əmˈpôrtəns/ /kənˈsɪdɜrɪŋ ˈæz ˈnoʊ ɪmˈpɔːrtəns/

  كلمة اليوم

  amative
المفضلات