concealed, especially for an evil purpose

listen to the pronunciation of concealed, especially for an evil purpose
الإنجليزية - التركية

تعريف concealed, especially for an evil purpose في الإنجليزية التركية القاموس.

covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
الإنجليزية - الإنجليزية
covert
concealed, especially for an evil purpose
المفضلات