company which is temporarily inactive

listen to the pronunciation of company which is temporarily inactive
الإنجليزية - الإنجليزية
dormant company
company which is temporarily inactive

  الواصلة

  com·pa·ny which I·s tem·po·ra·ri·ly in·ac·tive

  التركية النطق

  kʌmpıni hwîç îz tempırerıli înäktîv

  النطق

  /ˈkəmpənē ˈhwəʧ əz ˌtempərˈerəlē ənˈaktəv/ /ˈkʌmpəniː ˈhwɪʧ ɪz ˌtɛmpɜrˈɛrəliː ɪnˈæktɪv/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات