combination of two or more corporations

listen to the pronunciation of combination of two or more corporations
الإنجليزية - التركية

تعريف combination of two or more corporations في الإنجليزية التركية القاموس.

merger
(Ticaret) kaynaşma
merger
kaybolma
merger
(Ticaret) şirketlerin birleşmesi
merger
katılma
merger
yutma
merger
birleştirme
merger
(Ticaret) şirket birleşmesi
merger
birleşme

Birleşme her şeyi bozduğundan beri ofis altüst oldu. - The office has been topsy-turvy since the merger upset everything.

Bu birleşme konusunda kaygılıyım. - I'm concerned about this merger.

merger
bir firma ya da şirketin bir diğeriyle birleşmesi
merger
İki veya daha çok şirketin birleşmesi
merger
Şirket evliliği
merger
(isim) birleşme
merger
bir mülk veya bir şirketin başkasıyle birleşmesi
الإنجليزية - الإنجليزية
merger
combination of two or more corporations

  الواصلة

  com·bi·na·tion of two or more corporations

  التركية النطق

  kämbıneyşın ıv tu ır môr kôrpıreyşınz

  النطق

  /ˌkämbəˈnāsʜən əv ˈto͞o ər ˈmôr ˌkôrpərˈāsʜənz/ /ˌkɑːmbəˈneɪʃən əv ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˌkɔːrpɜrˈeɪʃənz/

  كلمة اليوم

  zabernism
المفضلات