code or data external to a process or program

listen to the pronunciation of code or data external to a process or program
الإنجليزية - التركية

تعريف code or data external to a process or program في الإنجليزية التركية القاموس.

external
dış

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

external
harici

Tom yanlışlıkla harici hard disklerden birindeki tüm dosyaları sildi. - Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks.

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
الإنجليزية - الإنجليزية
external
code or data external to a process or program

  الواصلة

  code or da·ta ex·ter·nal to a proc·ess or pro·gram

  التركية النطق

  kōd ır deytı îkstırnıl tı ı prôses ır prōgräm

  النطق

  /ˈkōd ər ˈdātə əkˈstərnəl tə ə ˈprôˌses ər ˈprōˌgram/ /ˈkoʊd ɜr ˈdeɪtə ɪkˈstɜrnəl tə ə ˈprɔːˌsɛs ɜr ˈproʊˌɡræm/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات