climbers

listen to the pronunciation of climbers
الإنجليزية - التركية

تعريف climbers في الإنجليزية التركية القاموس.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tırmanıcılar çatlak içine düştükten sonra yok oldu. - The climbers perished after falling into a crevasse.

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Heyelan, dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger for climbers.

Tom çok iyi bir dağcı değil. - Tom is not a very good climber.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
crampon
kanca
crampon
krampon
crampon
buz mahmuzu
climber
toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
climber
tırmaşık kuş
climber
sarmaşık
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
tırmanan sarmaşık
crampon
{i} kenet
crampon
perçin çivisi
crampon
{i} tırmanma demiri
crampon
{i} mengene
crampon
{i} çivi
climbers
المفضلات