ceiling and visibility unlimited

listen to the pronunciation of ceiling and visibility unlimited
الإنجليزية - التركية
(Askeri) tavan ve görüş açık
ceiling and visibility unlimited

  الواصلة

  ceil·ing and vis·i·bi·li·ty un·li·mi·ted

  التركية النطق

  silîng ınd vîzıbîlîti ınlîmıtıd

  النطق

  /ˈsēləɴɢ ənd ˌvəzəˈbələtē ənˈləmətəd/ /ˈsiːlɪŋ ənd ˌvɪzəˈbɪlɪtiː ənˈlɪmətəd/

  كلمة اليوم

  conundrum
المفضلات