can be used in place of either pass or fold depending on the context

listen to the pronunciation of can be used in place of either pass or fold depending on the context
الإنجليزية - التركية

تعريف can be used in place of either pass or fold depending on the context في الإنجليزية التركية القاموس.

pass
{i} giriş

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

pass
{i} kanal

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

pass
{i} geçit

Solda gizli bir geçit var. - There's a secret passage on the left.

Binanın içinde gizli bir geçit bulduk. - We found a secret passage into the building.

pass
sona ermek
pass
pas demek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
sınavda geçmek
pass
{f} geç

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

pass
pas

Nasıl o kadar pasif olabilirsin? Neden misilleme yapmıyorsun? - How can you be so passive? Why don't you retaliate?

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

pass
uzatmak
pass
baştan çıkarma
pass
başarmak
pass
kazanmak
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{f} piyasaya sürmek
pass
{f} onaylanmak
pass
{i} paso
pass
{f} devretmek
pass
kab

O yirmi olarak kabul edildi. - She could pass for twenty.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass
{f} bildirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
pass
can be used in place of either pass or fold depending on the context

  الواصلة

  Can be used in place of ei·ther pass or fold depending on the con·text

  التركية النطق

  kın bi yuzd în pleys ıv aydhır päs ır fōld dîpendîng ôn dhi käntekst

  النطق

  /kən bē ˈyo͞ozd ən ˈplās əv ˈīᴛʜər ˈpas ər ˈfōld dəˈpendəɴɢ ˈôn ᴛʜē ˈkäntekst/ /kən biː ˈjuːzd ɪn ˈpleɪs əv ˈaɪðɜr ˈpæs ɜr ˈfoʊld dɪˈpɛndɪŋ ˈɔːn ðiː ˈkɑːntɛkst/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات