buluş

listen to the pronunciation of buluş
التركية - الإنجليزية
discovery

This is an amazing discovery. - Bu inanılmaz bir buluş.

He became world-famous for his discovery. - O buluşundan dolayı dünyaca ünlü oldu.

invention

For him, divorce is a good invention, with one sole disadvantage: you have to get married first. - Onun için boşanma tek dezavantajla iyi bir buluş: ilk önce evlenmek zorundasın.

Radio is a great invention. - Radyo büyük bir buluş.

contrivance
invention; discovery
original thought
invention; innovation; discovery
innovation; puberty
finding
brainchild
detection
find

The coffee has got to be as hot as a girl's kiss on the first date, as sweet as those nights in her arms, and as dark as the curse of her mother when she finds out. - Kahve bir kızın ilk buluşmasındaki öpücük kadar sıcak, o gece kızın kucağı kadar yumuşak ve annesinin kızı bulduğu zaman ettiği küfürler kadar siyah olmalıdır.

creation
breakthrough

Most scientific breakthroughs are nothing else than the discovery of the obvious. - Bilimsel buluşların çoğu bilinenin keşfinden başka bir şey değildir.

device
innovation
meet

He promised to meet her at the coffee shop. - Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi.

She promised to meet him at the coffee shop. - Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi.

ınvention
rendezvous

Tom and the rest of the robbers rendezvoused at a subway station. - Tom ve kalan soyguncular bir metro istasyonunda buluştular.

We're approaching the rendezvous point. - Buluşma noktasına yaklaşıyoruz.

{i} puberty
buluş yapmak
strike out
buluşlar
inventions

Language is one of the most important inventions of mankind. - Dil insanlığın en önemli buluşlarından biridir.

The telephone is among the inventions attributed to Bell. - Telefon Bell'e atfedilen buluşlar arasında yer alıyor.

bul
rout out
bul
{f} finding

Finding his office was easy. - Onun bürosunu bulmak kolaydı.

Finding her office was easy. - Onun bürosunu bulmak kolaydı.

bul
{f} find

Ann can't find a job. - Ann, bir iş bulamıyor.

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

bul
{f} found

I found the book very interesting. - Kitabı çok enteresan buldum.

I found this book very interesting. - Bu kitabı çok enteresan buldum.

Buluşlar
ınventıons
bul
{f} contrived

He contrived a means of speaking to Nancy privately. - O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu.

bul
contrive

He contrived a means of speaking to Nancy privately. - O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu.

Bul
(abbr. for Bulvarı) Boulevard
bul
detect

The police detective found a bloody knife. - Polis dedektifi kanlı bir bıçak buldu.

The detective used a magnifier to find some clues. - Dedektif bazı ipuçlarını bulmak için bir büyüteç kullanır.

bul
ave
bul
routout
dahiyane buluş
brain wave
dâhiyane buluş
brainstorm
görünüşte önemli değersiz buluş
mare's nest
parlak buluş
brainchild
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف buluş في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

bul
bulletin
التركية - التركية
Bulma işi veya biçimi
Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat
Bulma işi veya biçimi. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat
İlk defa yeni bir şey yaratma, icat
Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma
Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak, bunların işlenişinde yeni bir yol tutma
Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat: "Bu orjinal buluşu Vali Beye borçluyuz."- S. F. Abasıyanık
buluş hakkı
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye karşılık kazanılan hak
bul
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
buluş
المفضلات