build again, reconstruct, erect again

listen to the pronunciation of build again, reconstruct, erect again
الإنجليزية - التركية

تعريف build again, reconstruct, erect again في الإنجليزية التركية القاموس.

rebuild
yeniden inşa etmek

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} rebuild
build again, reconstruct, erect again
المفضلات