breakpoint that is represented by either a major disagreement or a conflict

listen to the pronunciation of breakpoint that is represented by either a major disagreement or a conflict
الإنجليزية - التركية

تعريف breakpoint that is represented by either a major disagreement or a conflict في الإنجليزية التركية القاموس.

disruption
{i} karışıklığa itme
disruption
{i} bozulma

Bazı alevlenmeyi geciktiriciler kanser ve hormonal bozulmalara neden olabilir. - Some flame retardants can cause cancer and hormonal disruptions.

disruption
(Denizbilim) parçalama
disruption
{i} parçalanma
disruption
(Ticaret) işleyişini durdurma
disruption
karmaşa
disruption
aksama
disruption
kesilme
disruption
bozma
disruption
(Biyoloji) yarılma
disruption
karıştırma
disruption
(Tıp) Ayrılma, yarılma, çatlama
الإنجليزية - الإنجليزية
disruption
breakpoint that is represented by either a major disagreement or a conflict
المفضلات