breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air

listen to the pronunciation of breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air
الإنجليزية - التركية

تعريف breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air في الإنجليزية التركية القاموس.

vaporization
buharlaşma
vaporization
buharlaştırma
vaporization
(Tıp) Buhar haline getirme veya gelme, buharlaştırma, buharlaşma, tebahhur etme
vaporization
buharlaştırma/buharlaşma
الإنجليزية - الإنجليزية
vaporization
breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air

  الواصلة

  break·ing the gas·o·line in·to fine particles and mix·ing it with the in·com·ing A·ir

  التركية النطق

  breykîng dhi gäsılin întı fayn pärtıkılz ınd mîksîng ît wîdh dhi înkʌmîng er

  النطق

  /ˈbrākəɴɢ ᴛʜē ˈgasəˌlēn əntə ˈfīn ˈpärtəkəlz ənd ˈməksəɴɢ ət wəᴛʜ ᴛʜē ˈənˌkəməɴɢ ˈer/ /ˈbreɪkɪŋ ðiː ˈɡæsəˌliːn ɪntə ˈfaɪn ˈpɑːrtəkəlz ənd ˈmɪksɪŋ ɪt wɪð ðiː ˈɪnˌkʌmɪŋ ˈɛr/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات