bir miktar

listen to the pronunciation of bir miktar
التركية - الإنجليزية
somewhat
a number of

Tom's computer crashed and he lost a number of important documents. - Tom'un bilgisayarı çöktü ve o bir miktar önemli belgeleri kaybetti.

A number of books were stolen. - Bir miktar kitap çalındı.

some, a little
some

He has some money in the bank. - Onun bankada bir miktar parası var.

Someone has brought us some grapes. - Birisi bize bir miktar üzüm getirdi.

a little

There was only a little milk left in the bottle. - Şişe içinde kalan sadece bir miktar süt vardı.

bir defada alınan miktar
batch
bir miktar para
a sum of money
belirsiz bir miktar
some
epey büyük (bir miktar)
goodly
talep etmek (bir miktar para)
assess
az bir miktar
cast
bir penilik miktar
pennyworth
epey (bir miktar)
quite a/an
küçük bir miktar
element
bir miktar
المفضلات