bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan

listen to the pronunciation of bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan
التركية - التركية
özgün
bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan

    الواصلة

    bir bu·luş so·nu·cu o·lan, ni·te·lik·le·ri ba·kı·mın·dan ben·zer·le·rin·den ay·rı ve üs·tün o·lan

    النطق

    كلمة اليوم

    vis major
المفضلات