bilenme

listen to the pronunciation of bilenme
التركية - الإنجليزية
{i} whet
bile
even

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor.

She is never online, even during her vacation. - O, tatili sırasında bile asla çevrimiçi değil.

bile
as well

Nobody can do that as well as me, not even Tom. - Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile

Nobody can do that as well as I can, not even Tom. - Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile.

bile
even if

I will go even if it rains. - Yağmur yağsa bile gideceğim.

You must do the work, even if you do not like it. - Sevmeseniz bile, işi yapmanız gerekir.

bile
even though

What do you believe is true even though you cannot prove it? - Kanıtlayamasan bile neyin doğru olduğuna inanırsın?

Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did. - Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi.

bile
ever though
bile
at that

We weren't even in Boston at that time. - O zaman biz bile Boston'da değildik.

I haven't even looked at that yet. - Ben daha ona bakmadım bile.

bile
sharpen

Tom sat at the kitchen table, sharpening a knife. - Tom bıçağı bilerken mutfak masasında oturdu.

I'll sharpen your knife for you. - Sizin için bıçağınızı bileyeceğim.

bile
{f} strop
bile
hone

Even if you lose lakhs, stay honest. - Yüz bin kaybetsen bile, dürüst kal.

bile
{f} sharpened

I just sharpened my knife this morning. - Ben sadece bu sabah bıçağımı biledim.

Mary sharpened the knives. - Mary bıçakları biledi.

bile
nor yet
bile
not even

The king would not even read the message. - Kral mesajı bile okumadı.

He had not even known that she was sick. - Onun hasta olduğu bile bilmiyordu.

Bile
(Tıp) Karaciğerde üretilen ve Safra Kesesinde depo edilen sıvı,Safra. Safra yağlanmamaya ve vücuttaki bozulmuş,çürümüş atıklardan kurtulmaya yardım eder
bile
already

Have you already bought your ticket? - Önceden biletinizi aldınız mı?

It is already nine o'clock. - Saat dokuz oldu bile.

bile
{s} very

It's even very cold in May. - Mayısta bile hava çok soğuk.

Even when she's not wearing makeup, she's very beautiful. - O, makyaj yapmadığı zaman bile, o çok güzeldir.

bile
as much as
bile
even: Şefik bile gelemedi. Even Şefik couldn't come. Sağır sultanı bile dinlemedi. She didn't even listen to the deaf sultan. Onu yapsan bile bir şey değişmez. Even if you do that it won't change anything
bile
even; already; even if, even though
bilenmek
to be sharpened, be whetted
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف bilenme في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

bile
A bitter brownish-yellow or greenish-yellow secretion produced by the liver, stored in the gall bladder, and discharged into the duodenum where it aids the process of digestion
bile
bitterness of temper; ill humour; irascibility
bile
{n} a thick bitter liquor, an angry swelling
bile
Bile is the bad-smelling liquid that comes out of your mouth when you vomit with no food in your stomach
bile
fluid produced by the liver that is transported to the intestines to help digestion and remove waste products
bile
Dance  
bile
{i} bitter liquid secreted by the liver; bitterness
bile
A thick brown liquid made by the liver that helps the body digest fats It is stored in the gallbladder and released when food enters the small intestine
bile
Its characteristic constituents are the bile salts, and coloring matters
bile
– yellowish-brown or green fluid secreted by the liver; this liquid carries away waste and helps in the digestive process
bile
a yellow, green fluid made in the liver and stored in the gallbladder Bile may then pass through the common bile duct into the small intestine where some of its components aid in the digestion of fat
bile
A yellow, or greenish, viscid fluid, usually alkaline in reaction, secreted by the liver
bile
A by-product of the liver, the fluid flows to the intestines to aid in digestion and remove waste
bile
a greenish-yellow fluid secreted by the liver and stored in the gallbladder Bile contains cholesterol, lecithin, water, bile salts and waste products such as bilirubin and some drugs Bile salts allow the digestion and the intestinal absorption of fats and then of fat-soluble vitamins (A, D, E and K)
bile
a digestive juice secreted by the liver and stored in the gallbladder; aids in the digestion of fats
bile
n juice secreted by the gall bladder
bile
The yellowish-brown or green fluid secreted by the liver and discharged into the duodenum, where it aids digestion
bile
a solution made in the liver and stored in the gallbladder; this solution contains emulsifiers that aid in the digestions of fats by forming micelles
bile
A fluid produced by the liver, stored in the gallbladder and released into the small intestine to help absorb dietary fats
bile
Alkaline liquid produced by the liver and stored in the gall bladder Assists in the digestion and absorption of fats by the action of bile salts, which chemically reduce fatty substances an decrease the surface tension of fat droplets so that they are broken down
bile
a digestive fluid made by the liver and stored in the gallbladder which helps digest fats
bile
Bitterness of feeling; choler; anger; ill humor; as, to stir one's bile
bile
Two of the four humours, black bile or yellow bile, in ancient and medieval physiology
bile
It passes into the intestines, where it aids in the digestive process
bile
A bitter yellowish substances that is released by the liver
bile
Bile is a liquid produced by your liver which helps you to digest fat
bile
A yellow or orange fluid made by the liver Bile is stored in the gallbladder It passes through the common bile duct into the duodenum, where it helps digest fat
bile
green fluid produced by the liver and stored in the gallbladder, where it is released into the duodenum to aid in the digestion and absorption of fats
bile
Bile is anger or bitterness towards someone or something. He aims his bile at religion, drugs, and politics. Greenish-yellow liver secretion passed to the gallbladder for concentration, storage, or transport into the duodenum for fat digestion. Bile contains bile acids and salts, cholesterol, and electrolyte chemicals that keep it slightly acidic. In the intestine, products of the acids and salts emulsify fat and reduce its surface tension to prepare it for the action of pancreatic and intestinal fat-splitting enzymes
bile
The secretion of the liver that aids in the digestion of fats by emulsifying them & that serves to excrete bile pigments, heavy metals & other waste prodts of metabolism
bile
A boil
bile
stored in both the liver and gallbladder, it is important as a digestive juice due to its emulsifying action which facilitates the digestion of fats in the intestines, as well as stimulating peristalsis
bile
emulsifier of fat; breaks fat down into easily metabolized droplets
التركية - التركية
Bilenmek işi
Bile
dahi
bile
Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay. Üstelik
bile
Üstelik
bile
Da, de, dahi
bile
Birlikte
bilenmek
Hırslanmak, aşırı derecede istemek
bilenmek
Bileme işine konu olmak, keskin duruma getirilmek
bilenmek
Bir işe yoğun bir biçimde hazırlanmak, konsantre olmak
الإنجليزية - التركية

تعريف bilenme في الإنجليزية التركية القاموس.

bile
kin
bile
garaz
bile
sinirlilik
bile
öd
bile
safra

Berbat safra kesesi ameliyatından sonra, hasta hem mecazi olarak hem de kelimenin tam anlamıyla, safra ile doluydu. - After the botched gallbladder surgery, the patient was filled with bile, both figuratively and literally.

Safra kesesi safra üretir. - The gallbladder produces bile.

bile
aksilik
bile
(Tıp) Öd, safra, bilis
bile
{i} huysuzluk, terslik, aksilik
bile
{i} huysuzluk
bile
huysuzluk/safra
bile
öd safra
bilenme
المفضلات