bilemek

listen to the pronunciation of bilemek
التركية - الإنجليزية
hone
whet
strop
give an edge to
whetting
abrade
grind
sharpen

If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend the first six hours sharpening the ax. - Bir ağacı devirmek için sekiz saatim olsa, ilk altı saati baltayı bilemek için kullanırım.

to sharpen, whet, grind
to sharpen, to whet, to grind, to hone
reset
bileme
{i} whet

We won't know whether we can do it or not unless we try. - Denemeden onu yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz.

bilemek (bıçağı)
sharpen
bile
even

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine pachinko oynayarak tüm vaktini harcıyor.

She can't even harm a fly. - O bir sineğe bile zarar veremez.

bile
as well

Nobody can do that as well as I can, not even Tom. - Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile.

Nobody can do that as well as me, not even Tom. - Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile

bileme
grinding
bile
even if

I will go even if it rains. - Yağmur yağsa bile gideceğim.

He'll play golf even if it rains. - Yağmur yağsa bile golf oynayacak.

bile
at that

I haven't even looked at that yet. - Ben daha ona bakmadım bile.

At that hospital, even if you've got an appointment you have to wait at least two hours, so be ready for that. - Hastanede bir randevun olsa bile en azından iki saat beklemek zorundasın, bu yüzden bunun için hazır ol.

bile
even though

Even though you don't like this, you must eat it. - Bunu sevmesen bile, yemelisin.

Tom can still play the piano even though he doesn't own one now. - Şu anda kendine ait bir piyanosu olmasa bile Tom hâlâ piyano çalabiliyor.

bile
ever though
bile
sharpen

I'll sharpen your knife for you. - Sizin için bıçağınızı bileyeceğim.

Tom showed Mary how to sharpen a knife. - Tom Mary'ye bir bıçağı nasıl bileyeceğini gösterdi.

bileme
(İnşaat) dressing
bileme
griding
bile
hone

Even if you lose lakhs, stay honest. - Yüz bin kaybetsen bile, dürüst kal.

bile
{f} strop
bile
{f} sharpened

Tom sharpened the knives. - Tom bıçakları biledi.

Have you ever sharpened this knife? - Bu bıçağı hiç biledin mi?

bile
not even

He didn't divulge the information, not even under pain of torture. - O, işkence acısı altında bile bilgileri açıklamadı.

He had not even known that she was sick. - Onun hasta olduğu bile bilmiyordu.

bile
nor yet
Bile
(Tıp) Karaciğerde üretilen ve Safra Kesesinde depo edilen sıvı,Safra. Safra yağlanmamaya ve vücuttaki bozulmuş,çürümüş atıklardan kurtulmaya yardım eder
bile
already

Have you already bought your ticket? - Önceden biletinizi aldınız mı?

I've already bought my ticket. - Ben zaten biletimi aldım.

bile
very

Even when she's not wearing makeup, she's very beautiful. - O, makyaj yapmadığı zaman bile, o çok güzeldir.

It's even very cold in May. - Mayısta bile hava çok soğuk.

bile
even; already; even if, even though
bile
as much as
bile
even: Şefik bile gelemedi. Even Şefik couldn't come. Sağır sultanı bile dinlemedi. She didn't even listen to the deaf sultan. Onu yapsan bile bir şey değişmez. Even if you do that it won't change anything
bileme
sharpening, grinding, honing
bileme
(Nükleer Bilimler) honing
bileme
{i} sharpening

Tom isn't very good at sharpening knives. - Tom bıçakları bilemede pek iyi değil.

If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend the first six hours sharpening the ax. - Bir ağacı devirmek için sekiz saatim olsa, ilk altı saati baltayı bilemek için kullanırım.

bileme
{i} setting
bileme
whet; setting
diş bilemek
to watch for a chance to take revenge (on)
diş bilemek
to nurse a grudge, to get one's knife into sb, to have one's knife in sb, to bear sb malice
kayışa sürerek bilemek
strop
kayışla bilemek
strap
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف bilemek في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

bile
A bitter brownish-yellow or greenish-yellow secretion produced by the liver, stored in the gall bladder, and discharged into the duodenum where it aids the process of digestion
bile
bitterness of temper; ill humour; irascibility
bile
{n} a thick bitter liquor, an angry swelling
bile
Bile is the bad-smelling liquid that comes out of your mouth when you vomit with no food in your stomach
bile
fluid produced by the liver that is transported to the intestines to help digestion and remove waste products
bile
Dance  
bile
{i} bitter liquid secreted by the liver; bitterness
bile
A thick brown liquid made by the liver that helps the body digest fats It is stored in the gallbladder and released when food enters the small intestine
bile
Its characteristic constituents are the bile salts, and coloring matters
bile
– yellowish-brown or green fluid secreted by the liver; this liquid carries away waste and helps in the digestive process
bile
a yellow, green fluid made in the liver and stored in the gallbladder Bile may then pass through the common bile duct into the small intestine where some of its components aid in the digestion of fat
bile
A yellow, or greenish, viscid fluid, usually alkaline in reaction, secreted by the liver
bile
A by-product of the liver, the fluid flows to the intestines to aid in digestion and remove waste
bile
a greenish-yellow fluid secreted by the liver and stored in the gallbladder Bile contains cholesterol, lecithin, water, bile salts and waste products such as bilirubin and some drugs Bile salts allow the digestion and the intestinal absorption of fats and then of fat-soluble vitamins (A, D, E and K)
bile
a digestive juice secreted by the liver and stored in the gallbladder; aids in the digestion of fats
bile
n juice secreted by the gall bladder
bile
The yellowish-brown or green fluid secreted by the liver and discharged into the duodenum, where it aids digestion
bile
a solution made in the liver and stored in the gallbladder; this solution contains emulsifiers that aid in the digestions of fats by forming micelles
bile
A fluid produced by the liver, stored in the gallbladder and released into the small intestine to help absorb dietary fats
bile
Alkaline liquid produced by the liver and stored in the gall bladder Assists in the digestion and absorption of fats by the action of bile salts, which chemically reduce fatty substances an decrease the surface tension of fat droplets so that they are broken down
bile
a digestive fluid made by the liver and stored in the gallbladder which helps digest fats
bile
Bitterness of feeling; choler; anger; ill humor; as, to stir one's bile
bile
Two of the four humours, black bile or yellow bile, in ancient and medieval physiology
bile
It passes into the intestines, where it aids in the digestive process
bile
A bitter yellowish substances that is released by the liver
bile
Bile is a liquid produced by your liver which helps you to digest fat
bile
A yellow or orange fluid made by the liver Bile is stored in the gallbladder It passes through the common bile duct into the duodenum, where it helps digest fat
bile
green fluid produced by the liver and stored in the gallbladder, where it is released into the duodenum to aid in the digestion and absorption of fats
bile
Bile is anger or bitterness towards someone or something. He aims his bile at religion, drugs, and politics. Greenish-yellow liver secretion passed to the gallbladder for concentration, storage, or transport into the duodenum for fat digestion. Bile contains bile acids and salts, cholesterol, and electrolyte chemicals that keep it slightly acidic. In the intestine, products of the acids and salts emulsify fat and reduce its surface tension to prepare it for the action of pancreatic and intestinal fat-splitting enzymes
bile
The secretion of the liver that aids in the digestion of fats by emulsifying them & that serves to excrete bile pigments, heavy metals & other waste prodts of metabolism
bile
A boil
bile
stored in both the liver and gallbladder, it is important as a digestive juice due to its emulsifying action which facilitates the digestion of fats in the intestines, as well as stimulating peristalsis
bile
emulsifier of fat; breaks fat down into easily metabolized droplets
التركية - التركية
Kesici aletleri zımpara veya bileği taşında keskinleştirmek, keskin duruma getirmek, keskinleştirmek: "Kendi bıçağını onun bıçağının sırtında bilemeğe başladı."- B. Felek
Kesici aletleri zımpara veya bileği taşında keskinleştirmek, keskin duruma getirmek, keskinleştirmek
Güçlendirmek, etkisini artırmak
BiLEME
Bilemek işi: "Gönül, daha birçoklarının bu enstitüde kabiliyetlerini bilemesini istiyor."- H. Taner
Bile
dahi
Bileme
(Osmanlı Dönemi) TEŞHİZ
bile
Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay. Üstelik
bile
Üstelik
bile
Da, de, dahi
bile
Birlikte
bileme
Ağaçtan talaş kaldırarak iş gören araçların, körlenen ağızlarını yeniden keskin hale getirme işlemi
bileme
Bilemek işi
الإنجليزية - التركية

تعريف bilemek في الإنجليزية التركية القاموس.

bile
kin
bile
garaz
bile
sinirlilik
bile
öd
bile
safra

Safra kesesi safra üretir. - The gallbladder produces bile.

Berbat safra kesesi ameliyatından sonra, hasta hem mecazi olarak hem de kelimenin tam anlamıyla, safra ile doluydu. - After the botched gallbladder surgery, the patient was filled with bile, both figuratively and literally.

bile
aksilik
bile
(Tıp) Öd, safra, bilis
bile
{i} huysuzluk, terslik, aksilik
bile
{i} huysuzluk
bile
huysuzluk/safra
bile
öd safra
bilemek
المفضلات