beacon

listen to the pronunciation of beacon
الإنجليزية - التركية
{i} uyarı ışığı
{i} işaret ateşi
parıldak
yol gösterici
yangın alarmı
(Havacılık) radyo far
işaretlemek
(Askeri) fenerli şamandıra
(Ticaret) radyolar
işaret ışığı
radyo
deniz feneri
havaalanlarındaki işaret ışıkları
{f} işaretle
işaret

Euronun gelişi yeni binyılın işaretidir. - The advent of the euro is the beacon for the new millennium.

(Askeri) KONTROL İŞARETİ (BIYKIN), RADYOFAR: Kerterizlerin (yönlerin), rotaların veya mevkilerin belirlenmesinde kullanılan özel veya farkedilecek sinyaller yayan bir ışık veya elektronik kaynak. Bknz. "crash locator beacon; radio beacon; Z marker beacon"
{i} işaret kulesi
işaret koymak
işaret vermek için yüksek yerlerde yakılan ateş
{i} trafik lâmbası
ikaz edici veya yol gösterici herhangi bir şey
yol göstermek
(Askeri) İşaret, kontrol işareti
(Askeri) radyo, far-kerteriz
hat kesintisi iletisi
{i} yol gösteren sinyal
işaret,v.işaretle: n.işaret
yol ve mevkii gösteren ışık veya radyo sinyali
deniz feneri/işa
işaret vermek
çakar
radyofar
bikın
fener
beacon off
(Askeri) biykını kapat
beacon tracking
parıldak yardımıyla izleme
beacon double
(Askeri) biykın duble kodu
beacon double
(Askeri) BEACON DOUBLE" KODU: Hava önlemesinde, "Pilotlar, izleme bıykınınızı mod iki pulsa bağlayınız anlamına gelen koddur
beacon frame
hat kesintisi iletisi
beacon message
hat kesintisi iletisi
beacon off
(Askeri) BIYKINI KAPAT: Hava önlemesinde, "izleme bıykınınızı kapatın" anlamına gelen kod
beacon on
(Askeri) BIYKINI AÇ: Hava önlemesinde, "izleme bıykınınızı açın" anlamına gelen kod
beacon on
(Askeri) biykını aç
beacon sight
(Askeri) yuvarlak arpacık
beacon tracking
parildak yardimiyla izleme
Belisha beacon
(Nakliyat, Lojistik) yaya geçidine yanıp sönen ikaz veren top ışıklar
belisha beacon
yaya geçidi lâmbası
discrete address beacon system
(Havacılık) açık tanıtmalı far sistemi
homing beacon
(Bilgisayar,Teknik) yaklaşma radyo parıldağı
aerodrome beacon
alan farı
aerodrome hazard beacon
alan tehlike farı
airway beacon
havayolu işaret lambası
boundary beacon
sınırlama ışığı
hazard beacon
tehlike farı
main beacon
ana far
radar beacon
radar farı
rotating beacon
döner far
approach beacon
yaklaşma bikini
blind aproach beacon system
kör yaklaşma bikin sistemi
glide path beacon
süzülme yolu farı
rotating beacon light
fener ışığı dönen
Air Traffic Control Radar Beacon System
(Askeri) Hava Trafik Kontrol Radar İşaret Sistemi
air beacon
hava radyo farı
airborne beacon
(Askeri) hava indirme biykını
airborne beacon
(Askeri) HAVA İNDİRME BIYKINI: Havadan indirilen kuvvetlerin geceleyin yeniden tertiplenmelerine yardım etmek, ayrıca atma ve iniş noktalarını belirlemek için faydalanılan enfraruj bir ışık verici
airborne beacon
(Askeri) hava indirme radyofarı
boundary beacon
(Havacılık) giriş farı
crash locator beacon
(Askeri) KAZA YERİ TESPİT BIYKINI: Arama kuvvetlerine kaza yerini tespit etmede yardımcı olan bir otomatik telsiz bıykını. Ayrıca bakınız: "personal locator beacon"
crash locator beacon
(Askeri) kaza yeri tespit biykını
directional beacon
yön alıcısı
directional beacon
radyofar
emergency locator beacon
(Askeri) acil durum araştırma ve kurtarma biykını
en route marker beacon
(Havacılık) mesafe işaret farı
en route marker beacon
(Havacılık) rota işaret farı
fan marker beacon
(Askeri) FAN İŞARET FENERİ: Yayımları düşey yelpaze şeklinde olan bir çeşit radyo feneri. Bu işaret tanıtma maksadı ile maniple edilebilir. Ayrıca bakınız: "beacon", "Z marker beacon"
glide path beacon
(Havacılık) süzülüş yolu radyo farı
glide path beacon
(Havacılık) süzülme yolu fan
hazard beacon
(Havacılık) tehlike bikini
homing beacon
yaklasma radyo parildagi
identification beacon
(Havacılık) tanıtma bikini
inner marker beacon
(Havacılık) iç marker radyofarı
landing beacon
inme parildagi
marker beacon
(Askeri) marker radyofarı
marker beacon
(Askeri) MARKER RADYOFARI, MARKER BIYKIN: Bak. "radio marker beacon"
marker beacon
(Askeri) işaret radyofarı
marker beacon
(Askeri) işaret sinyali
marker beacon
(Askeri) marker biykın
nondirectional beacon
(Askeri) (ADF) istikametsiz bıykın / otomatik istikamet bulucusu (radyo kompa)istasyonu
outer beacon
(Havacılık) dış far
pathfinder beacon
(Askeri) KILAVUZ RADYOFAR, HAVA KILAVUZ BIYKINI: Gözle görünür enfraruj, ultraviyole, radar, telsiz vesaire gibi elektromanyetik radyasyondan faydalanan; hava araçlarına yol göstermeye, kara birliklerinin toplanmasına yardımcı olacak, kolaylıkla seçilebilir bir nokta meydana getiren ve devamlı olarak göndermek durumunda bulunan bir telsiz
personal locator beacon
(Askeri) ARAŞTIRMA VE KURTARMA BIYKINI: Araştırma ve kurtarma faaliyetlerine yardım için homing sinyaller verebilen bir yer tespit radyofarı. Ayrıca bakınız: "crash locator beacon"
personal locator beacon
(Askeri) personel yer saptama bıykını
radar beacon
(Askeri) RADAR BIYKIN: Uygun tip bir pals ile harekete geçirildiği zaman parola soran istasyon veya uçak tarafından menzil ve kerteriz (istikamet) bilgisinin belirlenmesine olanak sağlayan bir alıcı-verici kombinasyonu
radar beacon forward air controller
(Askeri) radar sinyali ileri hava kontrolörü
radio beacon
(Askeri) RADYO BİYKIN, RADYOFAR: Yön, rota veya mevkii tayini için kullanılan bir telsiz göndermeci. Cihaz bu maksatla gayet açık ve özel mahiyette bir işaret yayınlar. Ayrıca bakınız: "beacon"
radio marker beacon
(Askeri) TELSİZ İŞARET FARI, RADYOLAR: Alçak güçlü bir göndermeç. Bu cihaz üzerinde göndermeç bulunan radyo renç ile aynı frekans üzerinden bariz bir sinyal verir. Telsiz işaret farı, pilota belirli bir rota üzerinde ne kadar mesafe kat etmiş olduğunu gösterir. Buna kısaca (marker beacon) denir
radio range beacon
(Askeri) RADYO RENÇ FARI: Uçaklara yol göstermek için telsiz dalgaları demeti yayınlayan göndermeç. Buna "beacon" da denir
signal beacon
uyarı ateşi
signal beacon
işaret sinyali
talking radio beacon
(Askeri) AKUSTİK MODÜLASYONLU RADAR
z marker beacon
(Askeri) Z HÜZMELİ RADYOFAR (NATO): Sinyalleri dik bir koni şeklinde yayılan bir radyofar
الإنجليزية - الإنجليزية
A signal fire to notify of the approach of an enemy, or to give any notice, commonly of warning or guiding
That which gives notice of danger
To act as a beacon
A high hill or other easily distinguishable object near the shore which can serve as guidance for seafarers
A signal or conspicuous mark erected on an eminence near the shore, or moored in shoal water, as a guide to mariners

A post or buoy placed over a shoal or bank to warn vessels of danger; also a signal mark on land. (FM 55-501).

{n} any object to give notice of danger, but chiefly a light to direct seamen
An underwater device which continually sends out a repetitive signalat a preset frequency Pingers are used to mark locations or objects underwater for later recovery or relocation The amount of time a pinger can be deployed is dependent on its battery life
Any object that serves as a signal or indication for guidance or warning A fixed (non-floating) aid to navigation
A system wherein a transponder in a missile receives coded signals from a shipboard radar guidance transmitter and transmits reply signals to a shipboard radar beacon receiver to enable a computer to determine missile position The missile beacon transmitter and shipboard radar beacon receiver are tuned to a frequency different from that of the guidance transmitter
A signal fire to notify of the approach of an enemy, or to give any notice, commonly of warning
shine like a beacon
Français : Balise Deutsch : Bake, Ortsbake
To furnish with a beacon or beacons
1 A light, group of lights, electronic apparatus, or other device that guides, orients, or warns aircraft, spacecraft, etc in flight
If someone acts as a beacon to other people, they inspire or encourage them. Our Parliament has been a beacon of hope to the peoples of Europe General Rudnicki was a moral beacon for many exiled Poles
Code placed in an ad on a Web page, or in an email, to track whether the ad was delivered correctly
a tower with a light that gives warning of shoals to passing ships
A tool used to determine the quality of your connection to the game's "host " Also meaning a temporary loss of signal with the server
A navigational aid or mark, usually placed on land to warn ships of danger
See: Boston Exchange Automated Communication Order-Routing Network
{i} warning light; lighthouse; guide
A beacon is a light or a fire, usually on a hill or tower, which acts as a signal or a warning
An acronym for the Boston Exchange Automated Communication Order-Routing Network This system permits the automatic execution of trades based on the current stock prices on the consolidated markets at any of the U S securities exchanges
A light or electronic source which emits a distinctive or characteristic signal used for the determination of bearings, courses, or location
A lighted or unlighted fixed aid to navigation attached directly to the earth'ssurface (Lights and daybeacons; both constitute "beacons ")
a utility station transmitting a signal for navigation purposes
A signaling or guiding device, such as a lighthouse, located on a coast
A high hill near the shore
A wireless LAN packet that signals the availability and presence of the wireless device Beacon packets are sent by access points and base stations; however, client radio cards send beacons when operating in non-base station mode
  See radiobeacon station
Low-power carrier transmitted by a satellite, which supplies the controlling engineers on the ground with a means of monitoring telemetry data, tracking the satellite, or conducting propagation experiments This tracking beacon usually uses a horn or omni antenna
a fire (usually on a hill or tower) that can be seen from a distance
A post or buoy placed over a shoal or bank to warn vessels; also a signal mark on land
guide with a beacon
Aid to navigation, lighted or unlighted, radio or racon, set on the shore or rocks, or set into the bottom
A special frame in Token-Ring systems indicating a serious problem with the ring such as a break
a radio station that broadcasts a directional signal for navigational purposes
A signal from a Token ring device indicating a serious problem with the ring, such as a broken cable Beacon frames contain the address of the assumed down station
a tower with a light that gives warning of shoals to passing ships a fire (usually on a hill or tower) that can be seen from a distance guide with a beacon shine like a beacon
Boston Exchange Automated Communications and Order Routing Network
A special frame in token ring systems indicating a serious problem with the ring such as a break
To give light to, as a beacon; to light up; to illumine
The typical beacon is a brightly painted tower, perhaps manned with a pyre and bell Manned beacons are expensive to operate and tend to be limited to larger ports Only major ports keep them burning all night; vessels normally enter/leave a port during daylight hours, unless it would be dangerous to wait outside the harbour Some ports have buoys marking submarine hazards outside the harbour False beacons may be erected by wreckers (q v )
A highly stable radio frequency signal, which is used by earth stations equipped with an automatically (satellite) tracking system Beacons can be generated on-board the satellite, or transmitted from the ground and relayed through the satellite When generated on-board the satellite, they are also known as satellite or on-board beacons and sometimes carry telemetry signals (see Telemetry)
beacon interval
When a device in a wireless network sends a beacon, it includes with it a beacon interval, which specifies the period of time before it will send the beacon again. The interval tells receiving devices on the network how long they can wait in low power mode before waking up to handle the beacon
beacon frame
Beacon frames are part of the IEEE 802.11 wireless network protocol. Beacon Frames are frames that have control information and are transmitted in each of the 11 channels and help a wireless station to identify nearby wireless access points (AP) in passive scanning mode. They tell the stations in the Basic Service Set (BSS) about the existence of the network. They can also be transmitted by the AP for polling purposes. The Beacon Frame sent by the AP contains control information and can be used by Mobile stations to locate an AP if it is on active scanning mode
beacon fire
fire that can be seen from far (used usually as a warning)
beacon hill
a fashionable section of Boston; site of the Massachusetts capital building
beacon light
tower that has a light that warns of shoals to passing vessels
Belisha beacon
A tall black and white pole topped by flashing orange globe, placed on either side of the road at zebra crossings; mostly now replaced by more sophisticated arrangements
belisha beacon
An amber-coloured globe lamp atop a tall black and white pole, marking pedestrian crossings of roads in the United Kingdom, Ireland and in other countries (e.g., Hong Kong, Malta) historically influenced by Britain. It was named after Leslie Hore-Belisha (1893–1957), the Minister of Transport who in 1934 added beacons to pedestrian crossings, marked by large metal studs in the road surface. These crossings were later painted in black and white stripes, thus are known as zebra crossings. Legally pedestrians have the right of way (over wheeled traffic) on such crossings
Belisha beacon
in Britain, one of two posts with a round flashing orange light on the top, marking a place that cars must stop at to allow people to cross a road
beacon.
phare
emergency position indicating radio beacon
an emergency location radio beacon, used on ships
personal locator beacon
an emergency location radio beacon
radio beacon
A beacon that emits radio wave signal to guide ships and/or aircraft
web beacon
A web bug
homing beacon
A homing beacon is a device that allows the user to track a ship, an animal, or another individual. Depending on the beacon, the range can be as short as a hundred meters, or, in science fiction, allow for tracking a ship through hyperspace
radar beacon
A radar transmitter that upon receiving a radar signal emits a signal which reinforces the normal reflected signal or which introduces a code into the reflected signal especially for identification purposes
A beacon
firebare
Olympic beacon
torch which is lit during the Olympic games
beacons
plural of beacon
light a beacon
kindle a signal light
lit a beacon
illuminated a guiding light, lit a warning light
radar beacon
A fixed device that sends or receives, amplifies, alters, and returns a radar signal, permitting a distant receiver to determine its bearing and sometimes its range
radar beacon
a device that, on receiving radar signals, transmits coded signals in response to help navigators determine their position
radio beacon
a radio station that broadcasts a directional signal for navigational purposes a characteristic signal emitted by a transmitter used for navigation
radio beacon
fixed ground-based radio transmitter that serves as a navigation aid in determining the direction or position for ships and aircrafts
radio beacon
A fixed radio transmitter that broadcasts distinctive signals as a navigational aid. a tower that sends out radio signals to help aircraft stay on the correct course
beacon
المفضلات