be born in the purple

listen to the pronunciation of be born in the purple
الإنجليزية - التركية
varlıklı bir aileye doğmak
soylu bir aileye doğmak
be in the
olmak
born in the purple
kraliyet soyundan
born in the purple
asil
born in the purple
soylu
be born in the purple

  الواصلة

  be Born in the pur·ple

  التركية النطق

  bi bôrn în dhi pırpıl

  النطق

  /bē ˈbôrn ən ᴛʜē ˈpərpəl/ /biː ˈbɔːrn ɪn ðiː ˈpɜrpəl/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات