baskı

listen to the pronunciation of baskı
التركية - الإنجليزية
print

Tom finds it difficult to read small print. - Tom küçük baskıyı okumayı zor buluyor.

Mistakes in the printing should be pointed out at once. - Baskıdaki hatalara derhal dikkat çekilmelidir.

restraint

Despite his restraint, he agreed to it. - Onun baskısına rağmen, o, onu kabul etti.

printing

The first printing machine was invented by Gutenberg. - İlk baskı makinesi Gutenberg tarafından icat edilmiştir.

Mistakes in the printing should be pointed out at once. - Baskıdaki hatalara derhal dikkat çekilmelidir.

{i} pressure

The pressure for tax reform is growing. - Vergi reformu için baskı artıyor.

Public pressure forced the army to act. - Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı.

{i} oppression

Many have long suffered oppression and hardship under colonialism. - Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti.

Many have suffered oppression and misery for a long period of time under the rule of colonialism. - Birçoğu sömürgeciliğin egemenliği altında uzun bir süre baskı ve sefaletten çekmiştir.

press

He pressed me to stay a little longer. - O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı.

The pressure for tax reform is growing. - Vergi reformu için baskı artıyor.

force

I was forced to sign my name. - Adımı imzalamam için bana baskı yapıldı.

She forced him to eat his vegetables. - Sebzelerini yemesi için ona baskı yaptı.

edition

This edition is limited to seven thousand copies. - Bu baskı yedi bin nüsha ile sınırlı.

As far as I know, this is the latest edition. - Bildiğim kadarıyla, bu son baskıdır.

(Hukuk) repression

The seed of revolution is repression. - Devrimin tohumu baskıdır.

crackdown
coercion
typographic
crush
stress

Gravity stresses the human body. - Yerçekimi insan vücuduna baskı yapıyor.

I'm feeling stressed. - Ben baskı hissediyorum.

press; pressure
press, baling press
thrust
heat
piezo
hem
duress
screw
impression
press; pressure; printing, edition, impression; oppression, compulsion, duress; (giyside) hem
stamp (for printing fabrics)
lever (of a press)
compulsion; constraint
constraint, restraint, pressure
printing; edition; number of copies printed
squeeze
{i} leverage
{i} suppression

Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force. - Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir.

heavy hand
(Askeri) processing
strong hand
probe
strain

The rope broke under the strain. - Halat baskı altında kırıldı.

Tom has been under a great deal of strain lately. - Tom son zamanlarda büyük bir baskı altında.

(Bilgisayar) printout
(Bilgisayar) version
clutch
coaction
compulsion
constraint

I think I've showed considerable constraint under the circumstances. - Ben bu koşullar altında önemli bir baskı gösterdiğimi düşünüyorum.

There was a feeling of constraint in the room; no one dared to tell the king how foolish his decision was. - Odada bir baskı hissi vardı; Hiç kimse krala kararının ne kadar aptalca olduğunu söylemeye cesaret etmedi.

issue

A new serial will begin in next month's issue. - Gelecek ayın baskısında yeni bir dizi başlayacak.

mail
transfer
coerce

He was coerced into helping the thieves. - Hırsızlara yardım etmesi için baskı yapıldı.

{i} imprint
{i} urgency
{i} discipline
arm twisting
baskı yapmak
{f} press

I don't wanna press you. - Sana baskı yapmak istemiyorum.

I'm not here to put pressure on you. - Burada sana baskı yapmak için bulunmuyorum.

baskı yapmak
{f} force
baskı altında tutmak
repress
baskı hatası
misprint

That's likely a misprint. - O, muhtemelen baskı hatası.

That must be a misprint. - O bir baskı hatası olmalı.

baskı hatası yapmak
misprint
baskı kalıbı
punch
baskı yapan
repressive
baskı (manevi)
pressure
baskı altında kalma
smother
baskı altına almak
suppress
baskı altında
under pressure

I work best under pressure. - Ben en iyi baskı altında çalışırım.

I'm always under pressure. - Ben hep baskı altındayım.

baskı altında olmak
Be under pressure
baskı aracı
print tool
baskı kapağı
(Mühendislik) Thrust cover
baskı makinesi
Printing press, printing machine
baskı sanatları
imprint art
baskı yapmak
use force (with)
baskı yapmak
oppress

The government of that country oppresses its people. - O ülkenin hükümeti insanlarına baskı yapmaktadır.

baskı yapmak
put pressure on
baskı alanı
printing area
baskı altında
under duress, under pressure
baskı altında olan
hard pressed
baskı altında olmak
to be under constraint or pressure
baskı altında tutmak
coerce
baskı altında tutmak
concuss
baskı altında tutmak
press smb. close
baskı altında tutmak
to keep (someone) under (one's) thumb
baskı altında tutmak
to keep down
baskı altında tutmak
restrain
baskı arabası
printing car
baskı astarı
back gray, back cloth
baskı atölyesi
press room
baskı blanketi
printing blanket
baskı bloğu
printing block
baskı boyası
print paste
baskı demiri
swage
baskı deseni
printing pattern, printing design
baskı devre (montaj)
(Askeri) printed wiring board (assembly)
baskı grubu
pressure group
baskı grupları
(Hukuk) pressure groups, lobbies
baskı hataları
corrigenda
baskı hatası
printer's error
baskı hatası
corrigendum
baskı hatası
typographic error
baskı hızı
printing speed
baskı kalenderi
embossing calender
baskı kalitesi
print quality, letter quality
baskı kalıbı
printing block
baskı kalıbı
plate
baskı kalıbı
swage
baskı kalıbı
stamping die
baskı kalıbı die
for embossing or printing a book cover
baskı kopyası
press copy
baskı kuyruğu
print queue
baskı kâğıdı
printing out paper
baskı levhası
platen
baskı makinesi
rolling press
baskı makinesi
printing press, printing machine, press
baskı makinesi
stamping press
baskı masası
printing table
baskı mili
thrust shaft
baskı mumlu bezi
tympan
baskı mürekkebi
printer's ink
baskı odası
press room
baskı patı
printing paste
baskı plakası
pressure plate
baskı pulu
thrust washer
baskı rejimi
coercion
baskı sayısı
printing, number of copies printed
baskı sayısı
circulation
baskı silindiri
printing cylinder, printing roller
baskı silindiri
roller
baskı silindiri
presser
baskı sırasında yetiştirilen haber
stop press
baskı tekniği
printing technique
baskı tekniği
autography
baskı valsi
printing roller
baskı ve yayınevi özelliklerini basmak
imprint
baskı yapan
domineering
baskı yapma
press-gang
baskı yapmak
1. to put pressure on. 2. to use force (with). 3. to oppress
baskı yapmak
to pressurize, to push, to coerce
baskı yapmak
press for
baskı yatağı
thrust bearing
baskı yayı
pressure spring
baskı yoğunluğu
print density
baskı yönetimi
despotism
baskı yöntemi
printing method
baskı yüzeyi
printing area
baskı çekici
face hammer
baskı şablonu
printing screen, printing stencil
batik baskı
batik printing
baskı yapmak
{f} impress
baskı yapmak
{f} tyrannize
baskı yapmak
{f} pressure

We don't want to pressure you. - Sana baskı yapmak istemiyoruz.

I'm not here to put pressure on you. - Burada sana baskı yapmak için bulunmuyorum.

baskı yapmak
{f} pressurize
baskı yapmak
{f} coerce
baskı yapmak
{f} urge
prova baskı
proof
baskı yapmak
put pressure

I'm not here to put pressure on you. - Burada sana baskı yapmak için bulunmuyorum.

baskı yapmak
apply pressure
baskılar
prints
birinci baskı
first edition
manevi baskı altında olmak
be under pressure
mavi baskı
(Askeri,Bilgisayar) blueprint
offset baskı
(Matbaacılık, Basımcılık) offset printing
politik baskı
(Politika, Siyaset) political pressure
prova baskı
pull
prova baskı
(Matbaacılık, Basımcılık) proofing
renkli baskı
color printing
siyasi baskı
(Politika, Siyaset) political pressure
sosyal baskı
(Pisikoloji, Ruhbilim) social pressure
sınırlı baskı
limited edition
taslak baskı
(Bilgisayar) print draft
tekrar baskı
(Askeri) reprint
tipo baskı
(Matbaacılık, Basımcılık) letterpress printing
toplumsal baskı
social pressure
yeni baskı
re-edition
zemin baskı
(Teknik,Tekstil) first print
zorlama baskı
coercion
baskı yapmak
steamroller
baskı yapmak
domineer
baskı yapmak
{f} push
dijital baskı
Digital printing
matbaa. baskı yapılan
printing. the printing
yalı baskı
Weatherboarding, siding
Düşman Hava Savunmasının Baskı Altına Alınması
(Askeri) suppression of enemy air defenses
alt baskı
bottom printing, first print
askeri baskı
military pressure
ayrı baskı
offprint
aşındırma baskı
discharge printing
aşındırma baskı patı
discharge printing paste
baskı yapmak
use force
baskı yapmak
{f} constrain
baskı yapmak
keep down
baskı yapmak
urge against
baskı yapmak
{f} constrict
baskı yapmak
{f} squeeze
baskı yapmak
press gang smb. into doing smth
baskı yapmak
put leverage on smb
baskı yapmak
put the bite on smb
baskı yapmak
lean on
baskı yapmak
{f} stress
baskı yapmak
bear against
baskı yapmak
sit upon
baskı yapmak
{f} subdue
blok baskı
block printing
bronz baskı
bronze printing
cinsel baskı
sexual oppression
değişik sayılardan derlenmiş baskı
variorum
değişik sayılardan derlenmiş baskı
variorum edition
değmeli baskı
contact print
direkt baskı
direct printing
dubleks baskı
duplex printing
dubleks baskı makinesi
(Teknik,Tekstil) reversible printing machine
dubleks baskı makinesi
duplex printing machine
düz baskı makinesi
platen machine
düzeltilmiş baskı
revise
elektrostatik baskı
xerography
etek baskı makinesi
(Tekstil) blind stitcher
etiket baskı makinesi
(Tekstil) label-printing machine
etnik baskı grupları
(Politika, Siyaset) ethnic pressure groups
flok baskı
flock printing
flok baskı makinesi
flock printing machine
fotoğraf ile ofset baskı
photooffset
hareketli baskı
(Askeri) rolling recoil
helezoni baskı yayı
(Otomotiv) helical compression spring
ilk baskı prova kâğıtları
sheets advance
indigo baskı
indigo printing
التركية - التركية
Bir eserin basılarak tekrarlanan her bir kezi
Bası sayısı
Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres
Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı
Otu arabayla taşırken kullanılan ağa
Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik
Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu
Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
Bir eserin basılış biçimi veya durumu: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar
Karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu
zor
pres
yumruk
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Basan, ağırlık veren şey
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir
BASKI
(Osmanlı Dönemi) t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Bir eserin yeni basılışlarının her seferi
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Kalıp, damga
baskı grubu
Bir işin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde veya tamamlanmasında baskı oluşturan güç
baskı kalıbı
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
baskı resim
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
baskı yapmak
Oyuncunun rahat hareket etmesini engellemek
baskı yapmak
Bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak, zor kullanmak
düz baskı
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
lüks baskı
Kitapların iyi cins kâğıt ve özel ciltli kapaklara basılan biçimi
oyma baskı
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan resimleri kâğıda basma tekniği
taş baskı
Taş basması
الإنجليزية - التركية

تعريف baskı في الإنجليزية التركية القاموس.

baskı resim
baskı tekniği ile yapılan resim
baskı
المفضلات