barring

listen to the pronunciation of barring
الإنجليزية - التركية
{e} dışında
olmazsa
haricinde
hariç
{e} başka
edat maada
gayri
bar
demir çubuk

Tekstil fabrikasının pencereleri demir çubuklarla donatılmış bu yüzden fabrikada yangın çıktığında işçilerden çoğu öldü. - The textile factory's windows are fitted with iron bars so when a fire broke out inside the factory, most of the workers died.

bar
çubuk

Bu çelik çubuk sertleştirilmeli. - This steel bar must be tempered.

Kız paralel çubuklarda egzersiz yaptı. - The girl exercised on the parallel bars.

barring a miracle
bir mucize olmazsa
barring device
çark cihazı
barring errors
yanlışlık olmazsa
barring of execution
(Kanun) infazı engelleme
barring traffic jam
trafik sıkışmazsa
apart from
-den başka
bar
engellemek
bar
kalıp

Ellerini bir kalıp sabunla yıka. - Wash your hands with a bar of soap.

Ben kalıptan çok, sıvı sabunu tercih ederim. - I prefer soap as a liquid rather than a bar.

apart from
bir kenara bırakırsak
apart from
den ayrı
bar
baro

O, sessiz müziği tercih ediyor - örneğin barok. - She prefers quiet music - the baroque, for example.

Senin bir baron olduğunu düşündüm. - I thought that you were a baron.

apart from
-den ayrı olarak
apart from
-den gayrı
apart from
ile beraber
apart from
-i bir kenara bırakırsak
apart from
sarfınazar edilirse
apart from
den başka
bar
engel olmak
bar
(Muzik) ölçü çizgisi
bar
demir
bar
(Kanun) reddetmek
bar
{f} parmaklıkla çevirmek
bar
(Kanun) itiraz etmek
bar
önlemek
bar
set

Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir. - Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change.

Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür. - The Belize barrier reef is the largest barrier reef in the northern hemisphere and is also famous for the Great Blue Hole, a popular diving spot.

bar
demirlemek
bar
levye
bar
izin vermeme
apart from
bir yana
bar
kapatmak

At dışarı çıktıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse is out.

At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse has run away.

bar
bar
bar
sırık
bar
bariyer

Bariyerde biletini göster. - Show your ticket at the barrier.

bar
hapsetmek
bar
ince ışık demeti
bar
demir ya da tahta parmaklık
bar
kısıtlamak
bar
yasaklamak
bar
kapatmak ya da dışarıda bırakmak
bar
üniformalarda rütbe belirten metal çubuklar
bar
izin vermemek
bar
parmaklıklarla örtmek
bar
parça

Seni çıplak ellerimle parçalayabilirim. - I can rip you apart with my bare hands.

Çıplak ellerinle bir elmayı parçalayabilir misin? - Can you break an apple in half with your bare hands?

bar
dışında

Taksimiz Chuck's Bar and Grill denilen bir yerin dışında durdu. - Our taxi pulled up outside a place called Chuck's Bar and Grill.

Barak Obama dışında bütün Amerika başkanları beyazdı. - Aside from Barack Obama, all US presidents were white.

bar
engel

Yüksek tarifeler uluslararası ticaret için bir engel haline gelmiştir. - High tariffs have become a barrier to international trade.

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

bar
ya
bar
içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane
bar
(müzik) ölçü çizgisi. 1
bar
mahkemede sanık kürsüsü
bar
çubuk, sırık, kol, kol demiri
bar
muhakeme
bar
mania, engel
bar
mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık
bar
bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve çakıl seti
bar
avukatlık mesleği, baro
bar
bari
bar
(hukuk) men
call barring
arama engelleme
apart from
bundan başka
apart from
ayrıca
apart from
-den ayrı
apart from
başka

Barak Obama dışında bütün Amerika Birleşik Devletleri başkanları beyazdır. - Apart from Barack Obama, all US presidents were white.

Kız kardeşimden başka, ailem televizyon izlemez. - Apart from my sister, my family doesn't watch TV.

apart from
sayılmazsa, sarfınazar edilirse, bir yana: He's a good man, apart from his drinking. İçki içmesini saymazsak iyi bir adam
bar
{e} hariç

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

Barack Obama hariç bütün ABD başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all US presidents were white.

bar
{i} avukatlık
bar
{e} den başka
bar
{f} sürgülemek
bar
{i} müz. ölçü çizgisi
bar
{f} çizgi yapmak
bar
ışın
bar
2. jeomorfolojik terim
bar
{e} saymazsak
bar
kol

Sol kolumu zar zor bükebiliyorum. - I can barely bend my left arm.

Ben deneyimimden biliyorum; yalın ayak futbol oynamak kötü bir fikir. Kolayca kırık ayak parmaklarınla son verebilirsin. - I know from experience; playing soccer barefoot is a bad idea. You could easily end up with broken toes.

bar
{i} çizgi
bar
{f} katmamak
bar
sürgü

Kapıyı sürgüleyip kilitledik. - We barred the door and locked it.

bar
{i} parmaklık

Tom parmaklıkların arkasında olmalı. - Tom should be behind bars.

Seni demir parmaklıklar ardında görmek istiyorum. - I want you behind bars.

bar
{i} yargı
bar
{i} huk. baro
bar
{f} parmaklık takmak
bar
{f} saymamak
bar
{i} meyhane

İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne? - An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what?

bar
{f} menetmek
bar
{i} bar (içki içilen yer)
bar
{i} su içindeki kum seti
bar
{i} levrek
bar
{f} hoşlanmamak
bar
içki satılan
bar
avukatlar
bar
(Askeri) Asteğmen demiri
bar
{f} önünü kesmek
bar
1. basınç birimi
bar
(Askeri) RÜTBE DEMİRİ: A. B. D. Ordusunda, rütbe ifade eden ve belirli subaylarca üniformalarının omuzlarında taşınan altın veya gümüş renginde demir çubuk
bar
bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti
التركية - التركية

تعريف barring في التركية التركية القاموس.

bar
Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu: "Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var / Atamızdan yâdigâr bizde ata barı var"- Halk türküsü
BAR
(Hukuk) Yük, külfet
BÂR
(Osmanlı Dönemi) f. Ek olup "saçan, yağdıran, döken, ışık veren" gibi mânâda kelimeler teşkil edilir. Meselâ: Ateşbâr : Ateş saçan. Ateş yağdıran
bar
Ayaküstü içki içilen meyhane
bar
Ayaküstü içki içilen meyhane: "Barlarda, gazinolarda millî dilin konuşulduğunu pek işitmezdiniz."- O. S. Orhon
bar
Danslı, içkili eğlence yeri: "Barın kapısından bir adam fırladı."- A. İlhan
bar
Halterde kaldırılması gereken alet
bar
Yük
bar
Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine bağlayan metal çubuk
bar
Hava basınç birimi
bar
Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe
bar
Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe: "Barda, yan yana oturuyor, içiyoruz."- R. H. Karay
bar
Pas
bar
Beyaz küf
bar
Yemiş
bar
Pas: "Bar tutmuş söylemez olmuş / Ağızda dilleri gördüm."- Yunus Emre
bar
Danslı, içkili eğlence yeri
bar
Kaplarda su nedeniyle oluşan tortu
bar
Barınacak yer
bar
Kale, duvar
bar
Hava basıncı birimi
bar
Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu
bar
Kuzeydoğu Anadolu'da, Kars, Erzurum, Erzincan illerimizin bulunduğu bölgemizde toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarım ay biçiminde, oyuncuların birbirlerine tutunarak oynadıkları disiplinli grup oyunları
bar
Sirke, pekmez gibi sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük
bar
Cam kaplarda oluşan pas
bar
Cam kapların içinde ve hastalık sırasında dilde meydana gelen kir
الإنجليزية - الإنجليزية
Present participle of bar
Unless something happens; excepting; in the absence of

Barring any sudden storms, the plane should arrive on time.

the exclusion of someone; blackballing
apart from
You use barring to indicate that the person, thing, or event that you are mentioning is an exception to your statement. Barring accidents, I believe they will succeed. unless something happens
the exclusion of someone by a vote; blackballing
{e} with the exception of, apart from
the act of excluding someone by a negative vote or veto
bar
The counter of such a premises

Step up to the bar and order a drink.

bar
A collective term for lawyers; specifically barristers in some countries but including all lawyers in others
bar
A linear shoaling landform feature within a body of water
bar
To obstruct the passage of (someone or something)
bar
The central divider between the inner and outer table of a backgammon board, where stones are placed if they are hit
bar
A metasyntactic variable representing an unspecified entity, often the second in a series, following foo

Suppose we have two objects, foo and bar.

bar
A ridge or succession of ridges of sand or other substance, especially a formation extending across the mouth of a river or harbor or off a beach, and which may obstruct navigation. (FM 55-501)
bar
A solid metal object with uniform (round, square, hexagonal, octagonal or rectangular) cross-section; in the US its smallest dimension is .25 inch or greater (US), a piece of thinner material being called a strip

Ancient Sparta used iron bars instead of handy coins in more valuable alloi, to physically disencourage the use of money.

bar
Except, with the exception of

He invited everyone to his wedding bar his ex-wife.

bar
A generic unit of measure of signal strength for a wireless device such as a cell phone

There were no bars so I didn't get your text.

bar
The crossbar
bar
To lock or bolt with a bar

bar the door.

bar
The railing surrounding the part of a courtroom in which the judges, lawyers, defendants and witnesses stay
bar
One of the ordinaries in heraldry; a fess
bar
A unit of pressure equal to 100,000 pascals
bar
A similar device or simply a closet containing alcoholic beverages in a private house or a hotel room
bar
The legal profession of lawyers; specifically barristers in some countries but including all lawyers in others
bar
One of those musical sections
bar
To prohibit

I couldn't get into the nightclub because I had been barred.

bar
foo
bar
{v} to fasten, secure, hinder, shut out, stop
bar
{n} a bolt, stop, cross beam for security, inclosure in an inn or court room, division in music, bank of sand in a river, body of lawyers, an exception in pleading
bar
(Bilgisayar) The terms foobar, foo, bar, and baz are sometimes used as placeholder names (also referred to as metasyntactic variables) in computer programming or computer-related documentation. They have been used to name entities such as variables, functions, and commands whose purpose is unimportant and serve only to demonstrate a concept. The words themselves have no meaning in this usage. Foobar is sometimes used alone; foo, bar, and baz are sometimes used in that order, when multiple entities are needed
Bar
dwelling
bar
expel, as if by official decree; "he was banished from his own country"
bar
A bar is a place where you can buy and drink alcoholic drinks. Devil's Herd, the city's most popular country-western bar
bar
A unit of pressure equal to one million dynes per square centimeter (Yeah, I know you expected some wiseacre response, but you ain't gonna get it!)
bar
A unit of pressure, it is equivalent to 105 pascal (Pa) S I prefxes can be attached; e g mbar = millibar
bar
secure with, or as if with, bars; "He barred the door"
bar
an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal; "it was an excellent kick but the ball hit the bar"
bar
A unit of measure of atmospheric pressure One bar is equal to 0 987 atmospheres, 1 02 kg/cm2, 100 kilopascal, and 14 5 lbs/square inch
bar
Bars divide the staff into spaces which represent measures, and are themselves called measures
bar
(law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried; "spectators were not allowed past the bar"
bar
The place in court where prisoners are stationed for arraignment, trial, or sentence
bar
A unit of pressure, equal to the sea-level pressure of Earth's atmosphere; 1 bar is equivalent to 0 987 atmosphere or 10,000 newtons per square meter
bar
prevent from entering; keep out; "He was barred from membership in the club"
bar
Used to stand for some unspecified entity, usually a second entity following foo
bar
Hence, the phrase at the bar of the court signifies in open court
bar
a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter; "he drowned his sorrows in whiskey at the bar"
bar
A horizontal pole that must be crossed in high jump and pole vault
bar
A vertical line across the staff
bar
A submerged or emerged embankment of sand, gravel, or other unconsolidated material built on the sea floor in shallow water by waves and currents
bar
{f} lock, barricade
bar
Anything which obstructs, hinders, or prevents; an obstruction; a barrier
bar
In music, a bar is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. Browning automatic rifle. Baruch. A unit of pressure equal to one million 10 in Indo-European Roots.]. bar graph offshore bar American Bar Association bar association bar code Bar Kokhba Simeon bar Kosba Bar Mitzvah horizontal bar torsion bar
bar
(loosely) The profession of barristers
bar
To cross with one or more stripes or lines
bar
If you say that there are no holds barred when people are fighting or competing for something, you mean that they are no longer following any rules in their efforts to win. It is a war with no holds barred and we must prepare to resist
bar
A single piece of glass formed by fusing several canes or rods A bar can be cut into numerous slices, all with the same design, to be used as inlays or appliqués, or in making mosaic glass
bar
the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza"
bar
A vertical line across a musical staff dividing written music into sections, typically of equal durational value
bar
Same as measure A way of dividing music into small, organized groups of beats The division of measures is indicated by a vertical line, called the bar-line Music is usually grouped in 2's (duple meter), or 3's (triple meter) See meter
bar
a block of solid substance (such as soap or wax); "a bar of chocolate"
bar
A long, narrow drawn or printed rectangle, cuboid or cylinder, especially as used in a bar code or a bar chart
bar
The part of the crust of a horse's hoof which is bent inwards towards the frog at the heel on each side, and extends into the center of the sole
bar
a counter where you can obtain food or drink; "he bought a hot dog and a coke at the bar"
bar
If someone is barred from a place or from doing something, they are officially forbidden to go there or to do it. Amnesty workers have been barred from Sri Lanka since 1982 Many jobs were barred to them. = ban
bar
If you bar someone's way, you prevent them from going somewhere or entering a place, by blocking their path. He stepped in front of her, barring her way. = block
bar
A unit of pressure equal to 100 kilopascals The millibar (1/1000 bar) is commonly used in aviation and meteorology The pascal (Newton/meter² ) is the S I unit for pressure
bar
a portable 30 caliber magazine-fed automatic rifle operated by gas pressure; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War
bar
{e} with the exception of
bar
A bar is a room in a pub or hotel where alcoholic drinks are served. I'll see you in the bar later On the ship there are video lounges, a bar and a small duty-free shop
bar
To restrict or confine, as if by a bar; to hinder; to obstruct; to prevent; to prohibit; as, to bar the entrance of evil; distance bars our intercourse; the statute bars my right; the right is barred by time; a release bars the plaintiff's recovery; sometimes with up
bar
at the mouth of a river or harbor, obstructing navigation
bar
(of the Senate, of the House of Representatives) a barrier inside the main entrance to each chamber and across the space between benches leading to the floor of the Senate and House of Representatives Members and senators can speak to their respective chambers only from within the area defined by the bar, and no one who is not a member of that house may enter that area during a sitting except by invitation
bar
A gatehouse of a castle or fortified town
bar
The whole body of lawyers licensed in a court or district; the legal profession
bar
An official order or pronouncement that prohibits some activity
bar
Slang for one million dollars
bar
Any railing that divides a room, or office, or hall of assembly, in order to reserve a space for those having special privileges; as, the bar of the House of Commons
bar
the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction; "he was admitted to the bar in New Jersey"
bar
A unit of pressure equal to 106 dyne per square centimeter (106 barye), 1000 millibars, 29 53 inches of mercury See torr
bar
The railing that incloses the place which counsel occupy in courts of justice
bar
One of the ordinaries in heraldry
bar
A slender strip of wood which divides and supports the glass of a window; a sash bar
bar
a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon; "there were bars in the windows to prevent escape"
bar
A barrier or counter, over which liquors and food are passed to customers; hence, the portion of the room behind the counter where liquors for sale are kept
bar
A unit of pressure, equal to the normal air pressure at sea level, 14 5 PSI or 100 KPa (KiloPascals )
bar
The Bar is used to refer to the profession of a barrister in England, or of any kind of lawyer in the United States. Robert was planning to read for the Bar
bar
To fasten with a bar; as, to bar a door or gate
bar
A bank of sand, gravel, or other matter, esp
bar
An indefinite quantity of some substance, so shaped as to be long in proportion to its breadth and thickness; as, a bar of gold or of lead; a bar of soap
bar
A bar is a counter on which alcoholic drinks are served. Michael was standing alone by the bar when Brian rejoined him He leaned forward across the bar. see also coffee bar, public bar, singles bar, snack bar, wine bar
bar
a solid metal object with uniform (round, square, hexagonal, octagonal or rectangular) cross-section, whose smallest dimension is .25 inch or greater (US), a piece of thinner material being called a strip
bar
(meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per square centimeter; "unfortunately some writers have used bar for one dyne per square centimeter"
bar
A unit of pressure equal to 0 99 atmospheres or 14 233 psi
bar
You can use bar when you mean `except'. For example, all the work bar the washing means all the work except the washing. Bar a plateau in 1989, there has been a rise in inflation ever since the mid-1980's The aim of the service was to offer everything the independent investor wanted, bar advice. see also barring = save emphasis You use bar none to add emphasis to a statement that someone or something is the best of their kind. He is simply the best goalscorer we have ever had, bar none. = without exception
bar
A bar is a long, straight, stiff piece of metal. a brick building with bars across the ground floor windows. a crowd throwing stones and iron bars
bar
render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road"
bar
an accumulation of alluvium (usually gravel or sand) caused by a decrease in sediment transport capacity on the inside of meander bends or in the center of an overwide channel
bar
The raised ridge down the center of a backgammon board dividing the home board from the outer board, where checkers are placed after they have been hit A player with a checker on the bar must enter that checker before he can make any other move
bar
A special plea constituting a sufficient answer to plaintiff's action
bar
A vein or dike crossing a lode
bar
a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises
bar
Short for the Bar Exam, the legal licensing exam
bar
musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
bar
A broad shaft, or band, or stripe; as, a bar of light; a bar of color
bar
Any of the dark lines in a printed machine-readable symbol
bar
If you say that someone is behind bars, you mean that they are in prison. Fisher was behind bars last night, charged with attempted murder Nearly 5,000 people a year are put behind bars over motoring penalties
bar
The space between the tusks and grinders in the upper jaw of a horse, in which the bit is placed
bar
Unit of pressure, equal to the sea-level pressure of Earth's atmosphere (101325 Pa)
bar
A drilling or tamping rod
bar
A ridge or succession of ridges of sand or other substance, especially a formation extending across the mouth of a river or harbor or off a beach, and which may obstruct navigation
bar
A solid, more or less rigid object with a uniform cross-section smaller than its length
bar
1 Historically, the partition separating the general public from the space occupied by the judges, lawyers, and other participants in a trial 2 More commonly, the term means the who body of lawyers
bar
A business licensed to sell intoxicating beverages for consumption on the premises, or the premises themselves; public house
bar
An addition to a military medal, on account of a subsequent act
bar
A piece of wood, metal, or other material, long in proportion to its breadth or thickness, used as a lever and for various other purposes, but especially for a hindrance, obstruction, or fastening; as, the bars of a fence or gate; the bar of a door
bar
If something is a bar to doing a particular thing, it prevents someone from doing it. One of the fundamental bars to communication is the lack of a universally spoken, common language
bar
To except; to exclude by exception
bar
secure with, or as if with, bars; "He barred the door
bar
{i} rod; latch, bolt; partition; barrier; pub, tavern; counter; restriction; examination to enter the organization which authorizes lawyers and oversees the law profession; lawyers collectively
bar
a heating element in an electric fire; "an electric fire with three bars"
bar
A bar of something is a piece of it which is roughly rectangular. What is your favourite chocolate bar? a bar of soap
bar
a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon; "there were bars in the windows to prevent escape" an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal; "it was an excellent kick but the ball hit the bar" a counter where you can obtain food or drink; "he bought a hot dog and a coke at the bar" (law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried; "spectators were not allowed past the bar" a heating element in an electric fire; "an electric fire with three bars" a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river" (meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per square centimeter; "unfortunately some writers have used bar for one dyne per square centimeter" prevent from entering; keep out; "He was barred from membership in the club" secure with, or as if with, bars; "He barred the door
bar
A cuboid piece of any solid commodity
bar
A collective term for barristers
bar
The bar is the railing along the sides of the House and Senate chambers which separates the chamber floor (see Floor) and the side aisle Only legislators and certain legislative staff may be within the bar; only invited guests and staff may occupy the side aisles The press is allowed both within the bar (in the press area) and in the side aisles
bar
a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river"
bar
An ordinary, like a fess but narrower, occupying only one fifth part of the field
bar
a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river"
bar
Any tribunal; as, the bar of public opinion; the bar of God
bar
A unit of pressure, equal to the sea-level pressure of Earth's atmosphere; 1 bar = 0 987 atmosphere = 101,300 pascals = 14 5 lbs/square inch = 100,000 Newtons per square meter
bar
If you bar a door, you place something in front of it or a piece of wood or metal across it in order to prevent it from being opened. For added safety, bar the door to the kitchen. + barred barred The windows were closed and shuttered, the door was barred
bar
A ridge down the center of the board dividing a player's home and outer boards The bar is not counted as a space Place where hit blots are placed until they reenter into play
bar
One of these musical sections
bar
An offshore ridge or mound of sand, GRAVEL, or other unconsolidated material which is submerged (at least at high tide), especially at the mouth of a river or estuary, or lying parallel to, and a short distance from, the beach
bar
measure; small grouping of musical beats In musical notation, vertical lines on the staff enclose a bar
call barring
The prevention of calls to certain destinations, e g overseas calls or calls to premium rate numbers may be barred
call barring
a feature which allows the user to stop either outgoing or incoming calls To activate call barring please contact your service provider
call barring
Allows the user to block certain incoming or outgoing phone calls
call barring
Allows you to set your phone to prohibit certain incoming or outgoing phone calls (network and subscription dependent feature -- not available in all areas)
call barring
This feature allows the user to bar incoming or outgoing calls from his mobile phone
call barring
Allows you to set your phone to prohbit certain incoming or outgoing phone calls
call barring
Enables you to restrict or bar certain or all types of calls to and from your mobile phone, i e outgoing calls, outgoing international calls, incoming calls Barring is activated with a personal code To use this service, it must be supported by your network and by your phone You may also have to add this service to your subscription Back to the top
call barring
Allows you to set your phone to prohibit certain incoming or outgoing phone calls
التركية - الإنجليزية

تعريف barring في التركية الإنجليزية القاموس.

bar
{i} pub

He's a regular at the bars and pubs around here. - Bu civardaki barlara ve birahanelere sürekli takılır.

The workers like to gather in a pub where they can let their hair down. - İşçiler hoşça vakit geçirebilecekleri bir barda toplanmak istiyor.

bar
joint
bar
a kind of folk dance
bar
local

Tom sings and plays guitar at a local bar every Friday night. - Tom her cuma gecesi yerel bir barda şarkı söyler ve gitar çalar.

Tom hangs out at the local bar. - Tom yerel bara takılır.

bar
saloon

The local government closed all bars and saloons. - Yerel yönetim tüm barları ve salonları kapattı.

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

bar
bar
bar
public house
bar
{i} taproom
bar
{i} grogshop
bar
{i} cafe
bar
{i} tavern
bar
{i} shebang
bar
{i} tap
bar
{i} gin mill
bar
{i} barroom
bar
dram shop
bar
{i} alehouse
bar
bar, saloon
bar
virgule, slash, stroke
bar
shebeen
bar
public

People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace. - Her yerde insanlar dünya barışına adanmış kamu liderleri için özlem duyuyorlar.

barring
المفضلات