azîm

listen to the pronunciation of azîm
التركية - الإنجليزية

تعريف azîm في التركية الإنجليزية القاموس.

azim
resolution
azim
determination

I admire your perseverance and determination. - Ben senin azim ve kararlılığına hayranım.

azim
{i} tenacity

I admire Tom's tenacity. - Tom'un azimliliğine hayranım.

azim
perseverance

Perseverance, it is often said, is the key to success. - Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır.

There is no success without perseverance. - Azimsiz başarı yoktur.

azim
determination, resolution, firm intention
azim
will

Patience and hard work will conquer all. - Azim ve sabır her kapıyı açar.

Faith will move mountains. - Azimli insan duvarı deler.

azim
mettle
azim
steadfastness
azim
strength of purpose
azim
determination, resolution, resolve, perseverence
azim
constancy
azim
strenght of purpose
azim
setting out on a journey to, setting out for
azim
firm intention
azim
resolve; tenacity; zeal
azim
resoluteness
azim
devoutness
azim
doggedness
azim
purpose
azim
perseverence
azim
{i} zeal
azim
ardour
azim
inflexibility
azim
heart
azim
grit
azim
guts
azim
{i} pep
azim
large
azim
pertinacity
azim
sedulous
azim
resolute
azim
oomph
azim
{i} resolve
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Azimet eden. Gidici
azim
(Osmanlı Dönemi) çok büyük, en büyük, en yüce, çok ileri
azim
Bir işteki engelleri yenme kararı
ÂZİM
(Osmanlı Dönemi) Bir yere gitmeğe karar veren. Bir iş hakkında kat'i karar ve niyet sahibi
Azim
tulpar
azîm
المفضلات