as though; in a manner suggesting

listen to the pronunciation of as though; in a manner suggesting
الإنجليزية - التركية

تعريف as though; in a manner suggesting في الإنجليزية التركية القاموس.

as if
casına
as if
tut ki
as if
mış gibi
as if
benzemek
as if
-cesine
as if
-miş gibi
as if
-casına
as if
sanki

Sanki sen şefmişsin gibi konuşuyorsun. - You talk as if you were the boss.

Onlar sanki müzikten büyülenmiş gibi sessiz oturdular. - They sat still as if they were charmed by the music.

as if
güya
as if
wh. : ıf.sanki
as if
-mış gibi
as if
sözde

Sözde birinci dünyadan insanlar biz Latinlere tekerleği henüz icat etmemiş gibi bakıyor. - People from the so-called first world look at us Latinos as if we hadn't invented the wheel yet.

as if
-mışçasına
as if
-mış gibi, -cesine, -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. Sanki uyuyormuş gibi duruyor. He was smiling as if he´d received some good news. İyi bir haber almışçasına gülümsüyordu. He looks as if he´s working hard. Çok çalışıyora benziyor
as if
güya, sözde, sanki, gibi
الإنجليزية - الإنجليزية
as if

The old man stumbled, as if he were about to fall.

as though; in a manner suggesting
المفضلات